آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Packtpub Apache Spark Streaming with Python and PySpark

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

این دوره تمام اصول Apache Spark Streaming با Python را در بر می گیرد و همه آنچه را که باید در مورد توسعه برنامه های Spark Streaming با استفاده از PySpark ، Python API Spark بدانید ، به شما آموزش می دهد. با پایان این دوره ، شما دانش عمیقی در مورد Spark Streaming و مهارتهای کلی دستکاری داده های بزرگ کسب خواهید کرد ، تا به شرکت خود کمک کنید Spark Streaming را سازگار کند و خطوط لوله پردازش داده های بزرگ و برنامه های تجزیه و تحلیل داده ها را بسازد.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، وشامل سرفصل های زیر می باشد:

Packtpub Apache Spark Streaming with Python and PySpark:
Getting started with Apache Spark Streaming:
۰۱-The Course Overview
۰۲-How to Take this Course and How to Get Support
۰۳-Introduction to Streaming
۰۴-Pyspark Setup Tutorial
۰۵-Example Twitter Application

Pyspark Basics:
۰۱-What are Discretized Streams
۰۲-How to Create Discretized Streams
۰۳-Transformations on DStreams
۰۴-Transformation Operation
۰۵-Window Operations
۰۶-Window
۰۷-countByWindow
۰۸-reduceByKeyAndWindow
۰۹-countByValueAndWindow
۱۰-Output Operations on DStreams
۱۱-forEachRDD
۱۲-SQL Operations
۱۳-Reviewing the Basics

Advanced Spark Concepts:
۰۱-Join Operations
۰۲-Stateful Transformations
۰۳-Checkpointing
۰۴-Accumulators
۰۵-Fault Tolerance

PySpark Streaming at Scale:
۰۱-Performance Tuning
۰۲-PySpark Streaming with Apache Kafka
۰۳-PySpark Streaming with Amazon Kinesis

Structured Streaming:
۰۴-Handling Late Data and Watermarking
۰۲-Operations on Streaming Dataframes and DataSets
۰۳-Window Operations
۰۴-Handling Late Data and Watermarking

Course Conclusion:
۰۱-Final Video

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Getting started with Apache Spark Streaming
Pyspark Basics
6

8

9
Transformation Operation (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Window Operations (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Window (نمایش رایگان)
ویدئو

12
countByWindow (نمایش رایگان)
ویدئو

13
reduceByKeyAndWindow (نمایش رایگان)
ویدئو

14
countByValueAndWindow (نمایش رایگان)
ویدئو

16
forEachRDD (نمایش رایگان)
ویدئو

17
SQL Operations (نمایش رایگان)
ویدئو

18
Reviewing the Basics (نمایش رایگان)
ویدئو

Advanced Spark Concepts
19
Join Operations (نمایش رایگان)
ویدئو

20
Stateful Transformations (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Checkpointing (نمایش رایگان)
ویدئو

22
Accumulators (نمایش رایگان)
ویدئو

23
Fault Tolerance (نمایش رایگان)
ویدئو

PySpark Streaming at Scal
Structured Streaming
Course Conclusion
31
Final Video (نمایش رایگان)
ویدئو