آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Packtpub Beginning Data Science with Python and Jupyter

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Beginning Data Science with Python and Jupyter:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Packtpub Beginning Data Science with Python and Jupyter:
۰۱ Title Overview
۰۲ Lesson Overview
۰۳ Basic Functionality
۰۴ Useful Features of Jupyter
۰۵ Python Libraries
۰۶ Our First Analysis The Boston Housing Dataset
۰۷ Introduction to Predictive Analytics
۰۸ Lesson Summary
۰۹ Lesson Overview
۱۰ Preparing to Train a Predictive Model
۱۱ Preparing to Train a Predictive Model
۱۲ Training Classification Models
۱۳ K Fold Cross Validation
۱۴ Lesson Summary
۱۵ Lesson Overview
۱۶ Scraping Web Page Data
۱۷ Interactive Visualizations
۱۸ Lesson Summary

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Beginning Data Science with Python and Jupyter
1
Title Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

2
Lesson Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

3
Basic Functionality (نمایش رایگان)
ویدئو

4

5
Python Libraries (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Lesson Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Lesson Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

13
K Fold Cross Validation (نمایش رایگان)
ویدئو

14
Lesson Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Lesson Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

16
Scraping Web Page Data (نمایش رایگان)
ویدئو

17

18
Lesson Summary (نمایش رایگان)
ویدئو