آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Packtpub Building Predictive Models with Machine Learning & Python

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Building Predictive Models with Machine Learning & Python:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره می توانید با نوشتن یک خط کد تمام کتابخانه های Python را دانلود کنید. به معرفی  ابزارها خواهید پرداخت، که می توانید مدل های پیش بینی را با Phyton و Toolit اصلی علم داده را ایجاد کنید.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Packtpub Building Predictive Models with Machine Learning & Python:
Getting Started with Python Machine Learning Stack:
۰۱٫The Course Overview
۰۲٫Introduction to Machine Learning
۰۳٫Meet the Python Machine Learning Stack
۰۴٫Making Sure It Works in Your Computer

Your First Model – Classifying Iris Flowers by Petal Length and Width:
۰۱٫Exploring Your First Dataset
۰۲٫Building Your First Model
۰۳٫Assessing Your Model

Solving Your First Challenge – Tackling Bad Data with Pandas:
۰۱٫Finding Issues with Your Data
۰۲٫Using Pandas to Get Your Data Ready for Modeling
۰۳٫Building a Model to Assess Your Chances of Surviving the Titanic

Exploring Various Model Types – SVM’s, Linear Models, Random Forests:
۰۱٫What Makes Models Truly Different
۰۲٫Fixing Our Issues with Our SVM Model
۰۳٫Fixing Our Issues with the Random Forest Model

Grid Search – Tuning Your Model for Best ResultsL:
۰۱٫What Does it Mean to Tune a Model (Theory)
۰۲٫Grid Search – Just Try Everything!
۰۳٫Tune a Linear Model to Predict House Prices
۰۴٫Tune an SVM to Predict a Politician’s Party Based on Their Voting Record

Keep Challenging Yourself:
۰۱٫Advanced Libraries for Machine Learning
۰۲٫Good Next Steps – Kaggle, Hackathons, YouTube Channels, and More

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Getting Started with Python Machine Learning Stack
Your First Model – Classifying Iris Flowers by Petal Length and Width
6

7
Assessing Your Model (نمایش رایگان)
ویدئو

Solving Your First Challenge – Tackling Bad Data with Pandas
Exploring Various Model Types – SVM’s, Linear Models, Random Forests