آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Packtpub Learning Microsoft Windows Server 2016

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Packtpub Learning Microsoft Windows Server 2016:

The Course Overview

Introducing Windows Server 2016

Configuring Windows Server 2016

Installing Active Directory Domain Controller

Certificate Services Standalone Root CA

Configuring Hyper V Host Servers

Configuring Hyper V Storage

Configuring Hyper V Networking

Configuring Hyper V Virtual Machines

Creating a Backup Domain Controller from Scratch

Implementing Service Accounts for Applications

Microsoft Azure Active Directory

Integrating AD DS with Azure Active Directory

ADFS Setup Environment with Domains and Clients

ADFS Prerequisites for Deployment of ADFS

ADFS Installation for a Single Organization

Implementing ADFS Web Application Proxy

Introduction to ADFS and Azure

برای دیدن بقیه دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Packtpub Learning Microsoft Windows Server 2016
1
The Course Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

7