آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Packtpub WordPress SEO Marketing and Ecommerce

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

WordPress SEO Marketing and Ecommerce:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Packtpub WordPress SEO Marketing and Ecommerce:
۰۱ The Course Overview
۰۲ Web Page Structure.
۰۳ Setting Up Google Analytics
۰۴ Google Webmaster Tools
۰۵ The Yoast Plugin
۰۶ Submitting a Sitemap to Google
۰۷ W3 Total Cache
۰۸ Wordfence Security
۰۹ Contact Form 7
۱۰ Akismet
۱۱ Jetpack by WordPress.com
۱۲ WooCommerce
۱۳ Google Analytics
۱۴ The Facebook Pixel
۱۵ BackupBuddy
۱۶ Google Web Fonts
۱۷ WP Smush Pro
۱۹ The Types of Marketing You Can Do
۲۰ Targeting Demographics
۲۱ Google Keyword Planner
۲۳ What Is a Landing Page and Why Do I Need One
۲۴ The Elements of a Landing Page
۲۵ Messaging to Your Demographics
۲۶ Inserting Your Facebook Pixel
۲۷ E-mail Marketing
۲۸ Video Marketing
۲۹ Blogging
۳۰ Podcasting

برای دین تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کنید.

WordPress SEO Marketing and Ecommerce
1
The Course Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

2
Web Page Structure (نمایش رایگان)
ویدئو

3

4
Google Webmaster Tools (نمایش رایگان)
ویدئو

5
The Yoast Plugin (نمایش رایگان)
ویدئو

7
W3 Total Cache (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Wordfence Security (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Contact Form 7 (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Akismet (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Jetpack by WordPress.com (نمایش رایگان)
ویدئو

12
WooCommerce (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Google Analytics (نمایش رایگان)
ویدئو

14
The Facebook Pixel (نمایش رایگان)
ویدئو

15
BackupBuddy (نمایش رایگان)
ویدئو

16
Google Web Fonts (نمایش رایگان)
ویدئو

17
WP Smush Pro (نمایش رایگان)
ویدئو

18

20
Targeting Demographics (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Google Keyword Planner (نمایش رایگان)
ویدئو

22
Facebook Marketing (نمایش رایگان)
ویدئو

27
E-mail Marketing (نمایش رایگان)
ویدئو

28
Video Marketing (نمایش رایگان)
ویدئو

29
Blogging (نمایش رایگان)
ویدئو

30
Podcasting (نمایش رایگان)
ویدئو