آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

#Pluralsight – Defensive Coding in C

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

#Defensive Coding in C:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره آموز شی خواهید دید که به چه صورتی برنامه نویسی تدافعی (Defensive Programming) برای طراحی نرم افزارهایی است که در شرایط پیش بینی نشده قابل اطمینان خواهد بود.

اگر از این روش استفاده کنید می توانید به کدنویسی خود بهبود ببخشید و تعداد اشکالات برنامه ی خود را کاهش دهید.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Pluralsight – Defensive Coding in C#:
Introduction:
۰۰-Welcome
۰۱-Introduction
۰۲-What is Defensive Coding
۰۳-Clean Code
۰۴-Testable Code and Unit Tests
۰۵-Predictable Code
۰۶-Topics

Defending Your Methods – Part 1:
۰۱-Introduction
۰۲-Clean, Testable, and Predictable Methods
۰۳-Example Clean, Testable, and Predictable Methods
۰۴-Demo Creating a Class Library Component
۰۵-Demo Clean, Testable, and Predictable Methods
۰۶-Demo Named Arguments
۰۷-Key Points

Defending Your Methods – Part 2:
۰۱-Introduction
۰۲-Validating Method Parameters
۰۳-Demo Validating Method Parameters
۰۴-Demo Method Overloading
۰۵-Key Points

Automated Code Testing:
۰۱-Introduction
۰۲-I Don’t Have Time to Test!
۰۳-Code First vs. Test First
۰۴-Defining Unit Test Cases
۰۵-Creating Unit Tests
۰۶-Using Test Explorer
۰۸-Unit Tests and Exceptions
۰۹-Dependencies
۱۰-Summary

Defending Your Methods Part 3 Returning Predictable Results:
۰۱-Introduction
۰۲-Method Results
۰۳-Demo Returning a Value
۰۴-Demo Returning Exceptions
۰۵-Demo Returning Multiple Values
۰۶-Returning Null
۰۷-Summary

Defending Your Code Constructs:
۰۱-Introduction
۰۲-Local Variable Declarations
۰۳-If Statements
۰۴-Switch Statements
۰۵-Enums
۰۶-Casting
۰۷-Summary

Asserts Errors and Exceptions:
۰۱-Introduction
۰۲-Demo Preparing the Sample Code
۰۳-Asserts
۰۴-Anticipated Errors
۰۵-Unexpected Exceptions and a Global Exception Handler
۰۶-Exception Handling
۰۷-Summary

Final Words:
۰۱-Introduction
۰۲-Legacy Code
۰۳-For More Information
۰۴-Summary

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
1
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

2
What is Defensive Coding (نمایش رایگان)
ویدئو

3
Clean Code (نمایش رایگان)
ویدئو

5
Predictable Code (نمایش رایگان)
ویدئو

6
Topics (نمایش رایگان)
ویدئو

Defending Your Methods - Part 1
Defending Your Methods - Part 2
14
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

15

17
Demo Method Overloading (نمایش رایگان)
ویدئو

18
Key Points (نمایش رایگان)
ویدئو

Automated Code Testing
19
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

20

21

22
Defining Unit Test Cases (نمایش رایگان)
ویدئو

23
Creating Unit Tests (نمایش رایگان)
ویدئو

24
Using Test Explorer (نمایش رایگان)
ویدئو

25

26
Dependencies (نمایش رایگان)
ویدئو

27
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Defending Your Methods Part 3 Returning Predictable Results
28
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

29
Method Results (نمایش رایگان)
ویدئو

30
Demo Returning a Value (نمایش رایگان)
ویدئو

31

33
Returning Null (نمایش رایگان)
ویدئو

34
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Defending Your Code Constructs
35
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

36

37
If Statements (نمایش رایگان)
ویدئو

38
Switch Statements (نمایش رایگان)
ویدئو

39
Enums (نمایش رایگان)
ویدئو

40
Casting (نمایش رایگان)
ویدئو

41
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Asserts Errors and Exceptions
42
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

44
Asserts (نمایش رایگان)
ویدئو

45
Anticipated Errors (نمایش رایگان)
ویدئو

47
Exception Handling (نمایش رایگان)
ویدئو

48
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Final Words
49
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

50
Legacy Code (نمایش رایگان)
ویدئو

51
For More Information (نمایش رایگان)
ویدئو

52
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو