آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

pluralsight-Enterprise WPF with XAML & C# from Scratch

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Enterprise WPF with XAML and C# from Scratch:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره می توانید  برای ساخت برنامه های کاربردی با WPF یاد بگیرید. مهارت ها شامل:

  •  اصول XAML
  •  طرح
  • کنترل
  • پانل
  • برنامه نویسی ناهمزمان
  • اتصال داده ها
  • نمایش داده ها

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

pluralsight-Enterprise WPF with XAML and Csharp from Scratch:
Introduction:
۱-Introduction
۲-Hello WPF Demo
۳-Module 1 summary

XAML Rapid Tutorial – Panels:
۱-XAML Introduction
۲-Grid Rows and Columns Demo
۳-StackPanel Demo
۴-WrapPanel Demo
۵-DockPanel Demo
۶-Canvas Demo
۷-Summary

XAML Rapid Tutorial – Controls:
۱-Controls Intro.
۲-Simple Form Demo
۳-Introduction to Events
۴-Events Demo
۵-Summary

Data Binding:
۱-Data Binding Intro
۲-One Way Data Binding Demo
۳-INPC Demo
۴-Two Way Data Binding Demo
۵-Data Binding Lists Demo
۶-Element Data Binding Demo
۷-Data Conversion Demo
۸-Summary

Asynchronous Programming:
۱-Async Intro
۲-Async Demo
۳-Summary

Advanced Controls:
۱-Intro
۲-Tab Control Demo
۳-Data Grid Demo
۴-Tree View Demo
۵-Status Bar Demo
۶-Menu Demo
۷-Summary

Animation:
۱-Intro
۲-Shapes Demo
۳-Brushes Demo
۴-Animation Demo
۵-Summary

Styles and Templates:
۱-Intro
۲-Styles Demo
۳-Template Demo
۴-Summary

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
1
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

2
Hello WPF Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

3
Module 1 summary (نمایش رایگان)
ویدئو

XAML Rapid Tutorial - Panels
4
XAML Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

5

6
StackPanel Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

7
WrapPanel Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

8
DockPanel Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Canvas Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

XAML Rapid Tutorial - Controls
11
Controls Intro (نمایش رایگان)
ویدئو

12
Simple Form Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Introduction to Events (نمایش رایگان)
ویدئو

14
Events Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Data Binding
16
Data Binding Intro (نمایش رایگان)
ویدئو

17

18
INPC Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

19

20
Data Binding Lists Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

21

22
Data Conversion Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

23
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Asynchronous Programming
24
Async Intro (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Async Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

26
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Advanced Controls
27
Intro (نمایش رایگان)
ویدئو

28
Tab Control Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

29
Data Grid Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

30
Tree View Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

31
Status Bar Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

32
Menu Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

33
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Animation
34
Intro (نمایش رایگان)
ویدئو

35
Shapes Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

36
Brushes Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

37
Animation Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

38
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Styles and Templates
39
Intro (نمایش رایگان)
ویدئو

40
Styles Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

41
Template Demo (نمایش رایگان)
ویدئو

42
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو