آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Pluralsight Implementing DHCP

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Pluralsight Implementing DHCP:

Course Overview

Introduction

About the AutoLab

Demo Setup AutoLab Host Environment

Demo  Build Custom Virtual Machines with AutoLab

Demo  Verify Demo Environment

Summary

Introduction

How DHCP Works

DHCP Address Acquisition

Demo  Installing DHCP with the GUI

Demo  Installing DHCP with PowerShell

Demo  Configuring DHCP Server

What Was Covered

Working with DHCP Scopes

Demo  Creating a DHCP IPv4 Scope with the GUI

Demo  Creating a DHCP IPv4 Scope with PowerShell

Demo  Setting DHCP Options

Demo  Creating Super Scopes

Demo  Creating a DHCP Reservation

Demo  Configuring a DHCP Policy

Multicast Address Dynamic Configuration Allocation Protocol

Demo  Creating Multicast Scopes

What Was Covered

IPv6 Basics

Obtaining IPv6 Addresses

Router Advertisement Flags

Demo  Setting a Remote IPv6 Address

Demo  Creating an IPv6 Scope in the GUI

Demo  Creating an IPv6 Scope with PowerShell

Demo  Verifying IPv6 Configurations

Demo  Creating an IPv6 Reservation

DHCP Database

Demo  Working with the DHCP Database

Demo  Logs, Registry Settings, and Reconciliation

Demo  Backup and Restore of DHCP Database

Demo  Reviewing DHCP Console Informational Icons

Demo  Gathering DHCP Server Information

Demo  Using Event Viewer and Performance Monitor with DHCP

Demo  Troubleshooting a DHCP Client

DNS Integration with DCHP

DNS  Implementing DNS Dynamic Updates and Name Protection

DHCP Migration

Planning for Migration

Migration and Migration Tools

Demo Migrating with Netsh

Demo  Migrating with PowerShell

DHCP Failover

DHCP Failover Modes

Demo  Implementing Load Balanced Failover

Demo  Implementing Hot Standby Failover

Demo  Implementing DHCP Failover with PowerShell

Demo Maintaining DHCP Failover

برای دیدن بقیه ی دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Course Overview
1
Course Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

Building the Lab for DHCP
2
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

3
About the AutoLab (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Introduction to DHCP
8
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

9
How DHCP Works (نمایش رایگان)
ویدئو

10
DHCP Address Acquisition (نمایش رایگان)
ویدئو

14
What Was Covered (نمایش رایگان)
ویدئو

Implementing IPv4 Addressing with DHCP Scopes and Options
DHCPv6 on Windows Server
26
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

27
IPv6 Basics (نمایش رایگان)
ویدئو

28
Obtaining IPv6 Addresses (نمایش رایگان)
ویدئو

29

35
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Migrating a DHCP Server
48
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

49
DHCP Migration (نمایش رایگان)
ویدئو

50
Planning for Migration (نمایش رایگان)
ویدئو

52

54
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Deploying Highly-available DHCP Infrastructures