آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Pluralsight Internal Footprinting Reconnaissance & Mapping

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Internal Footprinting Reconnaissance & Mapping:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

ردیابی شبکه LAN یک رمز و راز بزرگ برای متخصصان تست نفوذ می باشد. ر این دوره با دانش پایه ای در مورد چگونگی استفاده از Nmap برای اسکن شبکه LAN مانند یک رئیس آشنا خواهید شد. می توانید وانایی مهارت های اسکن Nmap را افزایش می دهید و هاست های live را شناسایی می کنید و نحوه شناسایی نسخه سرویس و دقیق بودن نسخه سیستم عامل را یاد خواهید گرفت و بررسی خودکار انجام وظایف اسکن  از طریق پایتون برای نتایج سریع موثر خواهید پرداخت.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Pluralsight Internal Footprinting Reconnaissance & Mapping:
Course Overview:
۰۱٫Course Overview

Introduction and Lab Setup:
۰۱٫Welcome
۰۲٫Course Workflow
۰۳٫Lab Setup
۰۴٫IP Addressing
۰۵٫Quick Scanning Example
۰۶٫Summary

Network Host Discovery:
۰۱٫Introduction
۰۲٫Module Overview
۰۳٫Networking Basics
۰۴٫ARP Scan
۰۵٫Nmap Host Discovery
۰۶٫Port Scanning Using Nmap
۰۷٫Tweaking Nmap Scans
۰۸٫Summary

Identifying Hosts Services:
۰۱٫Introduction
۰۲٫Service Version Identification
۰۳٫Tweaking the Service Scan
۰۴٫Reporting in Nmap
۰۵٫Summary

Operating System Fingerprinting:
۰۱٫Introduction
۰۲٫Operating System Scan
۰۳٫Tweaking the OS Scan
۰۴٫Aggressive Scan
۰۵٫Summary

Scanning Automation in Python:
۰۱٫Introduction
۰۲٫Application Architecture
۰۳٫Building the Application Structure
۰۴٫Ping Scan Automation
۰۵٫Basic TCP Scan Automation
۰۶٫Finalizing the Application
۰۷٫Summary

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Course Overview
1
Course Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

Introduction and Lab Setup
2
Welcome (نمایش رایگان)
ویدئو

3
Course Workflow (نمایش رایگان)
ویدئو

4
Lab Setup (نمایش رایگان)
ویدئو

5
IP Addressing (نمایش رایگان)
ویدئو

6
Quick Scanning Example (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Network Host Discovery
8
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Module Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Networking Basics (نمایش رایگان)
ویدئو

11
ARP Scan (نمایش رایگان)
ویدئو

12
Nmap Host Discovery (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Port Scanning Using Nmap (نمایش رایگان)
ویدئو

14
Tweaking Nmap Scans (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Identifying Hosts Services
16
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

18

19
Reporting in Nmap (نمایش رایگان)
ویدئو

20
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Operating System Fingerprinting
21
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

22
Operating System Scan (نمایش رایگان)
ویدئو

23
Tweaking the OS Scan (نمایش رایگان)
ویدئو

24
Aggressive Scan (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Scanning Automation in Python
26
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

27
Application Architecture (نمایش رایگان)
ویدئو

29
Ping Scan Automation (نمایش رایگان)
ویدئو

30

31

32
Summary (نمایش رایگان)
ویدئو