آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Pluralsight-Introduction to Windows 7 Development

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Introduction to Windows 7 Development:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

این دوره مخصوص کاربران برنامه نویس Windows From و WPF می باشد، که می توانند توسط این برنامه ها قابلیت های جدیدی به Windows 7 اضافه کنند.

در Windows 7 از طریق API کار خواهید کرد و به شما کمک خواهد کرد که از امکانات زیاد  Windows 7 استفاده کنید.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Pluralsight-Introduction to Windows 7 Development:
۰ Introduction and lighting Up
۱ Version checking
۲ Demo Enabling user interface components and notifying the User
۳ Demo Exceptions on older versions
۴ Introduction
۵ Windows API Code Pack
۶ Windows 7 Taskbar – Jumplists, overlays, thumbnails
۷ Jumplist terminology
۸ Demo Recent and frequent destinations
۹ Demo Custom categories in your jumplist
۱۰ Demo Tasks in your jumplist
۱۱ Introduction
۱۲ Demo Icon Overlays
۱۳ Demo Progress Bar Overlays
۱۴ Introduction
۱۵ The purpose for thumbnail buttons
۱۶ Demo Thumbnail buttons
۱۷ Demo Thumbnail Clipping
۱۸ Demo Tabbed Thumbnails
۱۹ Taskbar Wrapup
۲۰ Introduction to Network Awareness

:در ادامه

۲۱ How Network Awareness helps
۲۲ Demo Online or Offline
۲۳ Know Your Networks
۲۴ Demo Know Your Networks
۲۵ Introduction to Power Awareness
۲۶ Why Power Awareness matters
۲۷ Demo Monitoring Power Usage
۲۸ How Can Your App Extend Battery Life
۲۹ Power Awareness and Events
۳۰ Introduction to Windows 7 Libraries
۳۱ How libraries help productivity
۳۲ Reading from and writing to a library
۳۳ Demo Known libraries
۳۴ Demo Library properties
۳۵ Demo Managing libraries
۳۶ Introduction
۳۷ UAC – What and why
۳۸ Demo UAC in action
۳۹ What makes an application elevate
۴۰ Demo Manifests
۴۱ Demo Other elevation issues
۴۲ What should you do about UAC
۴۳ Introduction to partitioning
۴۴ Some applications are for standard users but have administrative portions
۴۵ Demo A partitioned app
۴۶ When and how to partition
۴۷ Introduction to Known Folders
۴۸ A hardcoded path is a bug
۴۹ The Environment.Specialfolder enum
۵۰ Demo Writing to AppData
۵۱ Code Pack's Known Folders
۵۲ Demo Using a known library
۵۳ Demo Exploring Known Folders
۵۴ Introduction to Windows 7 Scheduled Tasks
۵۵ What is a Scheduled Task
۵۶ Setting up a Scheduled Task
۵۷ Scheduled Tasks and Services
۵۸ Setting up a Scheduled Task from code

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction to Windows 7 Development
2
Version checking (نمایش رایگان)
ویدئو

5
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

6
Windows API Code Pack (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Jumplist terminology (نمایش رایگان)
ویدئو

11

12
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Demo Icon Overlays (نمایش رایگان)
ویدئو

14

15
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

17
Demo Thumbnail buttons (نمایش رایگان)
ویدئو

18
Demo Thumbnail Clipping (نمایش رایگان)
ویدئو

19
Demo Tabbed Thumbnails (نمایش رایگان)
ویدئو

20
Taskbar Wrapup (نمایش رایگان)
ویدئو

22

23
Demo Online or Offline (نمایش رایگان)
ویدئو

24
Know Your Networks (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Demo Know Your Networks (نمایش رایگان)
ویدئو

27

28

30

34
Demo Known libraries (نمایش رایگان)
ویدئو

35
Demo Library properties (نمایش رایگان)
ویدئو

36
Demo Managing libraries (نمایش رایگان)
ویدئو

37
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

38
UAC - What and why (نمایش رایگان)
ویدئو

39
Demo UAC in action (نمایش رایگان)
ویدئو

41
Demo Manifests (نمایش رایگان)
ویدئو

42

43

44

46
Demo A partitioned app (نمایش رایگان)
ویدئو

47

49

51
Demo Writing to AppData (نمایش رایگان)
ویدئو

52

53

54

56
What is a Scheduled Task (نمایش رایگان)
ویدئو

57

58