آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Plurasight Web Security and OWASP

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

امروز می خواهیم یکسری آموزش از موسسه ی Pluralsight با عنوان دوره ی تخصصی Web Security And OWASP Top 10 را برایتان به اشتراک بگذاریم.

کمپانی OWASP یکی از معروف ترین کمپانی ها در حوزه ی امنیت وب می باشد. این موسسه به صورت تخصصی به مسائل امنیت وب می پردازد، پس اگر به دنبال ایمن سازی سایت خود هستید، آموزش فوق به شما کمک خواهد کرد.

موسسه معروف Pluralsight با جمع آوری اطلاعات مربوط به OWASP و مباحث امنیت وب اقدام به تدوین دوره ذیل کرده است.

این دوره پیش نیازی ندارد، اما لازم است دانش پژوهان از قبل به مباحث مربوط به دوره CEH آشنایی نسبی داشته باشند.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، وشامل سرفصل های زیر می باشد:

Plurasight Web Security and OWASP:

Introduction:
۱-Introduction

Injection:
۱-Overview
۲-Mounting an attack
۳-Defences
۴-The risk in practice

Broken Authentication and Session management:
۱-Overview
۲-Mounting an attack
۳-Defences
۴-The risk in practice

XSS:
۱-Overview
۲-Mounting an attack
۳-Defences
۴-The risk in practice

Insecure direct object references:
۱-Overview
۲-Mounting an attack
۳-Defences
۴-The risk in practice

Security misconfiguration:
۱-Overview
۲- Mounting an attack
۳-Defences
۴-The risk in practice

Sensitive data exposure:
۱-Overview
۲-Mounting an attack
۳-Defences
۴-The risk in practice

Missing function level access control:
۱-Overview
۲-Mounting an attack
۳-Defences
۴-The risk in practice

CSRF:
۱-Overview
۲-Mounting an attack
۳-Defences
۴-The risk in practice

Using components with known vulnerabilities:
۱-Overview
۲-Mounting an attack
۳-Defences
۴-The risk in practice

Unvalidated redirects and forwards:
۱-Overview
۲-Mounting an attack
۳-Defences
۴-The-risk in practice

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
1
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

Injection
2
Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

3
Mounting an attack (نمایش رایگان)
ویدئو

4
Defences (نمایش رایگان)
ویدئو

5
The risk in practice (نمایش رایگان)
ویدئو

Broken Authentication and Session management
6
Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Mounting an attack (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Defences (نمایش رایگان)
ویدئو

9
The risk in practice (نمایش رایگان)
ویدئو

XSS
10
Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Mounting an attack (نمایش رایگان)
ویدئو

12
Defences (نمایش رایگان)
ویدئو

13
The risk in practice (نمایش رایگان)
ویدئو

Insecure direct object references
14
Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

15
Mounting an attack (نمایش رایگان)
ویدئو

16
Defences (نمایش رایگان)
ویدئو

17
The risk in practice (نمایش رایگان)
ویدئو

Security misconfiguration
18
Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

19
Mounting an attack (نمایش رایگان)
ویدئو

20
Defences (نمایش رایگان)
ویدئو

21
The risk in practice (نمایش رایگان)
ویدئو

Sensitive data exposure
22
Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

23
Mounting an attack (نمایش رایگان)
ویدئو

24
Defences (نمایش رایگان)
ویدئو

25
The risk in practice (نمایش رایگان)
ویدئو

Missing function level access control
26
Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

27
Mounting an attack (نمایش رایگان)
ویدئو

28
Defences (نمایش رایگان)
ویدئو

29
The risk in practice (نمایش رایگان)
ویدئو

CSRF
30
Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

31
Mounting an attack (نمایش رایگان)
ویدئو

32
Defences (نمایش رایگان)
ویدئو

33
The risk in practice (نمایش رایگان)
ویدئو

Using components with known vulnerabilities
34
Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

35
Mounting an attack (نمایش رایگان)
ویدئو

36
Defences (نمایش رایگان)
ویدئو

37
The risk in practice (نمایش رایگان)
ویدئو

Unvalidated redirects and forwards
38
Overview (نمایش رایگان)
ویدئو

39
Mounting an attack (نمایش رایگان)
ویدئو

40
Defences (نمایش رایگان)
ویدئو

41
The-risk in practice (نمایش رایگان)
ویدئو