آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Spring Framework: Documenting Spring Data Rest APIs

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

 Spring Framework: Documenting Spring Data Rest APIs with Swagger and Springfox

 

Pluralsight Spring Framework-Documenting Spring Data Rest APIs

 

در دوره آموزشي ، Spring Framework: Documenting Spring Data REST API با Swagger و Springfox ، شما دانش بنیادی خود را در زمینه مستند سازی API، کسب خواهید کرد. ابتدا با Swagger و ابزارهای مربوط به آن آشنا خواهید شد. در مرحله بعدی ، خواهید فهمید که چگونه Swagger و Springfox را در پروژه Spring Data REST خود ترکيب کنید. سرانجام ، شما نحوه شخصی سازی مستندات (document) و مدیریت نسخه ها را بررسی خواهید کرد. پس از اتمام این دوره ، مهارت و دانش Swagger و Springfox مورد نیاز برای تولید و نگهداري اسناد مربوط به Spring Data REST API را خواهید داشت.

 

Documenting your API can sometimes feel like a losing battle between keeping it up to date with changes, figuring out what format to use, and how to host it. In this course, Spring Framework: Documenting Spring Data REST APIs with Swagger and Springfox, you will gain foundational knowledge of Documenting your APIs automatically. First, you will learn about Swagger and the tools it provides. Next, you will discover how to integrate Swagger and Springfox into your Spring Data REST project. Finally, you will explore how to customize your documentation and handle versioning. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of Swagger and Springfox needed to automatically generate and host documentation for your Spring Data REST API.

Course Overview
1
Course Overviewr (نمایش رایگان)
ویدئو

Understanding Swagger
3
Why Document APIs (نمایش رایگان)
ویدئو

Using Swagger in Your Project
Customizing Swagger for Your API