آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Team Tree House How to Build a WordPress Theme

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

How to Build a WordPress Theme:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره با طراحی پوسته WordPress آشنا خواهید شد. در این دوره یاد خواهید گرفت که به صورتی یک پوسته برای WordPress طراحی کنید و آن را پیاده سازی کنید.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Team Tree House How to Build a WordPress Theme:
Content Strategy with WordPress:
۰۰-Introduction
۰۱-Project Overview
۰۲-A Content First Approach
۰۳-Installing and Setting Up WordPress Locally
۰۴-Default WordPress Content Types
۰۵-Custom Post Types and Fields
۰۶-Adding Custom Content to the Site

WordPress Theme Templates:
۰۱-Reviewing the HTML Prototype
۰۲-Identifying Necessary Templates
۰۳-Theme Template Hierarchy
۰۴-The WordPress Theme Directory
۰۵-Creating Static Theme Templates
۰۶-Header and Footer Templates
۰۷-The Main Stylesheet
۰۸-Activating a Custom Theme

WordPress Theme Functions:
۰۱-WordPress Variables, Tags and Functions
۰۲-WordPress Loop Overview
۰۳-The WordPress Loop
۰۴-Creating a Dynamic Menu
۰۵-Displaying Custom Posts and Fields in a Template

Preparing to Code WordPress Templates:
۰۱-The HTML Template
۰۲-Adding Titles and Meta Tags
۰۳-Linking CSS
۰۴-Linking JavaScript
۰۵-Theme Images Directory

Converting Static HTML into WordPress Templates:
۰۱-Coding the Header and Footer Templates
۰۲-Convert Pages Template
۰۳-Convert Blog Listing and Single Post Templates
۰۴-The Category Template
۰۵-Convert Custom Post Type Listing Template
۰۶-Convert Custom Post Type Details Template

Extending WordPress Template Functionality:
۰۱-Displaying Content in Custom Places
۰۲-Multiple Loops in One Template
۰۳-Adding Content in Custom Places – Part 1
۰۴-Adding Content in Custom Places – Part 2
۰۵-How to Widgetize a Theme
۰۶-Adding Widgets to Our Footer
۰۷-Finishing the Homepage Template

WordPress and Forms:
۰۱-Common Uses for Forms in WordPress
۰۲-A Simple Contact Form
۰۳-Gravity Forms and WordPress
۰۴-Submit WordPress Content from the Front-End

Launching a WordPress Site:
۰۱-WordPress Migration Overview
۰۲-How to Migrate a Local WordPress Site to Live Server
۰۳-SEO Enhancements for WordPress
۰۴-Improving WordPress Performance
۰۵-Customizing the Admin Area
۰۶-Final Check-In with Client

برای دیدین تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Content Strategy with WordPress
WordPress Theme Templates
WordPress Theme Functions
Preparing to Code WordPress Templates
20
The HTML Template (نمایش رایگان)
ویدئو

21

22
Linking CSS (نمایش رایگان)
ویدئو

23
Linking JavaScript (نمایش رایگان)
ویدئو

24
Theme Images Directory (نمایش رایگان)
ویدئو

Converting Static HTML into WordPress Templates
Extending WordPress Template Functionality
WordPress and Forms
Launching a WordPress Site