آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

The Lifecycle of a New Feature

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

دوره آموزشي The Lifecycle of a New Feature (ويژگي هاي چرخه زندگي جديد)

 

آموزش زبان اصلي فرکيان تک

 

ما در این درس، The Lifecycle of a New Feature، مدتی وقت خواهیم برد تا در مورد نیازهای تجارت را بحث کنیم. ما چه ویژگی را اجرا می کنیم؟ برای کیست؟ چه فایده ای دارد؟ چگونه انتظار داریم که کار کند؟ 

 

 

 

The Lifecycle of a New Feature
1

2
Purchasing a Lesson (نمایش رایگان)
ویدئو

3