آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Treehouse-Learn BuddyPress Social Networks with WordPress

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

 Learn BuddyPress Social Networks with WordPress:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره یاد خواهید گرفت که به چه صورتی می توان یک شبکه ی اجتماعی از طریق BuddyPrerss در WordPress آموزش خواهید گرفت.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Treehouse – Learn BuddyPress Social Networks with WordPress:
Getting Started with BuddyPress:
۱-A Social Network for WordPress
۲-How to Install BuddyPress
۳-BuddyPress Settings
۴-BuddyPress Theme Intergration
۵-Registering BuddyPress Users
۶-The BuddyPress Codex

BuddyPress Member Profiles:
۱-BuddyPress Member Pages
۲-BuddyPress Profile Page
۳-Extended Profile User Fields for BuddyPress
۴-Editing BuddyPress Profile
۵-BuddyPress User settings
۶-BuddyPress Status Updates

Social Interactions in BuddyPress:
۱-Friend Connections in BuddyPress
۲-The BuddyPress Follow Plugin
۳-How to Mention Users in BuddyPress
۴-The BuddyPress Messaging Component
۵-BuddyPress Groups
۶-BuddyPress Notifications
۷-The BuddyPress Activity Stream

Customizing BuddyPress:
۱-Helpful BuddyPress Plugins
۲-BuddyPress Themes
۳-BuddyPress Theme Customization
۴-Congratulations on Learning BuddyPress

برای دین تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Getting Started with BuddyPress
2

3
BuddyPress Settings (نمایش رایگان)
ویدئو

6
The BuddyPress Codex (نمایش رایگان)
ویدئو

BuddyPress Member Profiles
Social Interactions in BuddyPress
Customizing BuddyPress