آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Treehouse-The WordPress Theme Template Hierarchy

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

The WordPress Theme Template Hierarchy:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره می توانید ساختار قالب های WordPress آموزش خواهید گرفت.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Treehouse – The WordPress Theme Template Hierarchy:
How WordPress Templates Work:
۱- How WordPress Templates Work
۲-The Template Hierarchy
۳-Common WordPress Template Code
۴-Walkthrough of Example Site

Core WordPress Theme Files:
۱-style.css
۲-index.php
۳-header.php
۴-footer.php
۵-sidebar.php

Homepage Templates in WordPress:
۱-Homepage Templates in WordPress
۲-front-page.php
۳-home.php

Page and Post Templates in WordPress:
۱-Static Page Template Files
۲-Single Post and Post Format Templates
۳-The Comment Template
۴-Post Formats

Archive Templates in WordPress:
۱-Archive Templates in WordPress
۲-Date Archives
۳-Category Archives
۴-Author Archives

Custom Post Type Templates in WordPress:
۱-An Important Review of Custom Post Type Setup
۲-Custom Post Type Templates Continued

Miscellaneous Templates in WordPress:
۱-Media Templates
۲-Search Templates
۳-۴۰۴ Pages

A Review of the WordPress Template Hierarchy:
۱-Course Wrap Up

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

How WordPress Templates Work
Core WordPress Theme Files
5
style.css (نمایش رایگان)
ویدئو

6
index.php (نمایش رایگان)
ویدئو

7
header.php (نمایش رایگان)
ویدئو

8
footer.php (نمایش رایگان)
ویدئو

9
sidebar.php (نمایش رایگان)
ویدئو

Homepage Templates in WordPress
11
front-page.php (نمایش رایگان)
ویدئو

12
home.php (نمایش رایگان)
ویدئو

Page and Post Templates in WordPress
13

15
The Comment Template (نمایش رایگان)
ویدئو

16
Post Formats (نمایش رایگان)
ویدئو

Archive Templates in WordPress
18
Date Archives (نمایش رایگان)
ویدئو

19
Category Archives (نمایش رایگان)
ویدئو

20
Author Archives (نمایش رایگان)
ویدئو

Custom Post Type Templates in WordPress
Miscellaneous Templates in WordPress
23
Media Templates (نمایش رایگان)
ویدئو

24
Search Templates (نمایش رایگان)
ویدئو

25
404 Pages (نمایش رایگان)
ویدئو

A Review of the WordPress Template Hierarchy
26
Course Wrap Up (نمایش رایگان)
ویدئو