آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

TutsPlus Building Android Apps In C# With Xamarin

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Building Android Apps In C Sharp With Xamarin:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره یاد خواهید گرفت که به چه صورتی   Application Android می توان با برنامه نویسی #C از طریق Xamarin آشنا شوید.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

TutsPlus – Building Android Apps In C Sharp With Xamarin:
Introduction:
۱-Introduction

Getting Started:
۱-Broadening Your Horizons
۲-What is Xamarin
۳-Installation

The Basics:
۱-Configuration Options
۲-Xamarin Studio and Configuration
۳-Creating an Application
۴-Basic Debugging

The Building Blocks:
۱-Android Manifest
۲-Activities
۳-Intents
۴-Services
۵-Resources
۶-UI Basics

Let’s Build Something:
۱-What We Are Building
۲-Setting Up The Project
۳-Creating The Domain Objects
۴-Creating The Layouts
۵-Our First Activity
۶-Make It Your Own
۷-Introduction To Adapters
۸-Add Feed Activity
۹-Feed List Item Activity

Conclusion:
۱-Conclusion

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
1
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

Getting Started
2
Broadening Your Horizons (نمایش رایگان)
ویدئو

3
What is Xamarin (نمایش رایگان)
ویدئو

4
Installation (نمایش رایگان)
ویدئو

The Basics
5
Configuration Options (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Creating an Application (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Basic Debugging (نمایش رایگان)
ویدئو

The Building Blocks
9
Android Manifest (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Activities (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Intents (نمایش رایگان)
ویدئو

12
Services (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Resources (نمایش رایگان)
ویدئو

14
UI Basics (نمایش رایگان)
ویدئو

Let's Build Something
15
What We Are Building (نمایش رایگان)
ویدئو

16
Setting Up The Project (نمایش رایگان)
ویدئو

17

18
Creating The Layouts (نمایش رایگان)
ویدئو

19
Our First Activity (نمایش رایگان)
ویدئو

20
Make It Your Own (نمایش رایگان)
ویدئو

21
Introduction To Adapters (نمایش رایگان)
ویدئو

22
Add Feed Activity (نمایش رایگان)
ویدئو

23
Feed List Item Activity (نمایش رایگان)
ویدئو

Conclusion
24
Conclusion (نمایش رایگان)
ویدئو