آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Udemy 2048 Build your First Complete Game with C# and Unity

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Build your First Complete Game with C# and Unity:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره  با نحوه ی طراحی بازی  ۲۰۴۰ یاد خواهید گرفت که با استفاده از C#.NET و Unity آشنا خواهید شد.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Udemy 2048 Build your First Complete Game with C# and Unity:
۱-Introduction to the Course
۲-About the Author
۳-Introduction to Section 2
۴-Creating New Project and Importing Assets
۵-Introduction to Unity User Interface (UI)
۶-Parenting and Sorting Order of Unity UI
۷-Assembling the Game Screen (Part One)
۸-Assembling the Game Screen (Part Two)
۹-Adding Custom Styling to Parts Of Text Using RichText
۱۰-Anchoring of Unity UI
۱۱-Creating a Grid of Tiles on the Game Field
۱۲-Making the rid Resolution Independent
۱۳-Add Numbers to All Tiles on the Game Field
۱۴-Introduction to Section 3
۱۵-Reading Input from Keyboard
۱۶-Storing Color Info for Different Tiles
۱۷-Creating a Tile Script
۱۸-Clear The Field When the Game Starts
۱۹-Store the Info About All Tiles in Game Manager
۲۰-Randomly Generate New Tiles
۲۱-Main Game Mechanics Discussion
۲۲-Create Lists of Rows and Columns
۲۳-Create Methods for Shifting Tiles
۲۴-Moving Tiles on the Game Field
۲۵-Merging Tiles
۲۶-Bug Fixes and Automatic Tile Generation
۲۷-New Game Button
۲۸-Score Tracking With PlayerPrefs
۲۹-Making Game Over Panel
۳۰-Configuring Game Over Panel
۳۱-Display Game Over Message
۳۲-Display You Won Message
۳۳-Introduction to Section 4
۳۴-Add-Rounded Corners and Reset PlayerPrefs
۳۵-Coroutines Example
۳۶-Preview of Delays
۳۷-Delays Code Review
۳۸-Creating Animations for Tiles
۳۹-Enabling Animations in Code-and Testing
۴۰-Bug Fixes and Touch Input Code Review
۴۱-Conclusion

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

2048 Build your First Complete Game with C# and Unity
1

2
About the Author (نمایش رایگان)
ویدئو

3

10
Anchoring of Unity UI (نمایش رایگان)
ویدئو

14

15

17
Creating a Tile Script (نمایش رایگان)
ویدئو

20

25
Merging Tiles (نمایش رایگان)
ویدئو

27
New Game Button (نمایش رایگان)
ویدئو

29
Making Game Over Panel (نمایش رایگان)
ویدئو

30

31

32
Display You Won Message (نمایش رایگان)
ویدئو

33

35
Coroutines Example (نمایش رایگان)
ویدئو

36
Preview of Delays (نمایش رایگان)
ویدئو

37
Delays Code Review (نمایش رایگان)
ویدئو

41
Conclusion (نمایش رایگان)
ویدئو