آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Udemy Cryptography using Python

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Cryptography using Python:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره یاد خواهید گرفت که به چه صورتی رمزنگاری کنید تا اطلاعات هایتان محافظت شود. روش های مختلف رمزنگاری که شامل:

  • مفهوم رمزنگاری
  •  درک پایتون
  • نصب پایتون
  •  رشته ها و نوشتن برنامه ها
  • کاربرد Reverse CipherCaeser
  • تکنیک CipherBrute Force
  •  فایل های رمزگذاری و رمزگشایی
  •  Affine Cipher
  •  پیدا کردن شماره اول
  •  RSA Cipher

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Udemy Cryptography using Python:
Introduction:
۰۱-Introduction to Cryptography using Python

Getting Started Cryptography using Python:
۰۲-Understanding the Process of Cryptography
۰۳-Purpose of Python as a Tool
۰۴-Algorithm on Reverse Cipher

Ceaser Cipher Algorithm and Transposition Cipher:
۰۵-Understanding Ceaser Cipher
۰۶-Algorithm on Pyperclip
۰۷-Concept of Brute Force Attack
۰۸-Functions of Transposition Cipher
۰۹-Transposition Cipher Encryption Program

Cipher Decryption Program:
۱۰-Decryption of Transposition Cipher
۱۱-Detecting English Programmatically
۱۲-Output of Dictionary List
۱۳-The Multiplicative Cipher
۱۴-Creating Cryptomath Module
۱۵-Affine Cipher Encryption
۱۶-Understanding the Decrypting Functionality
۱۷-Hacking the Affine Cipher
۱۸-Modifying and Hacking Affline
۱۹-Learning the Substitution Cipher
۲۰-Implementing Substitution Cipher
۲۱-Functions of Random Key
۲۲-Runnig Code for Subsitution Cipher
۲۳-Hacking the Substitution Cipher

Hacking Process of Vignere Cipher:
۲۴-Concept of Vernam Cipher
۲۵-Understanding the Implementation of Vernam Cipher
۲۶-Implementation of Vignere Cipher
۲۷-Hacking the Vignere Cipher
۲۸-Base64 for Encoding and Decoding
۲۹-Understanding MD5 and SHA Hashes
۳۰-The XOR Type of Encryption

Cryptography Plugin:
۳۱-Cracking Passwords using Python
۳۲-Understanding Cryptography Plugin
۳۳-Learning the Pycrypto Plugin
۳۴-Symmetric and Asymmetric Cryptography
۳۵-Understanding Primary Numbers Calculations
۳۶-Rabin Miller Algorithm
۳۷-Public Key Cryptography
۳۸-Concept of RSA Algorithm

Calculating RSA keys:
۳۹-Implementation of making RSA Keys
۴۰-Returning the Private Key for Execution

RSA Cipher:
۴۱-Creating RSA Algorithm Implementation
۴۲-RSA Algorithm Implementation

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
Getting Started Cryptography using Python
Ceaser Cipher Algorithm and Transposition Cipher
Cipher Decryption Program
Hacking Process of Vignere Cipher
Cryptography Plugin
Calculating RSA keys
RSA Cipher