آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Udemy Data Science with Python – Beginners

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Data Science with Python – Beginners:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره یاد خواهید گرفت که مصور سازی به معنی درک اهمیت داده  و با قرار دادن در زمینه ی بصری به چه صورتی خواهد بود. الگوها در داده های مبتنی بر متن نادیده شوند اما می توانید با استفاده از نرم افزار مصورسازی داده ها، ساده تر شناسایی شوند، این کاربرد برای ارائه داده ها در قالب تصویری یا گرافیکی باشد.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Udemy Data Science with Python:
Introduction:
۰۱-Introduction to Data Visualization

What is Data Science:
۰۲-Understanding Data Science
۰۳-Python Environment Framework
۰۴-Various Python Scripts

Advanced Python:
۰۵-Concept of Advanced Python
۰۶-Creating Functions for Python
۰۷-Creating a New Library
۰۸-Creating Bar Charts
۰۹-Analysis on Line Chart
۱۰-Understanding Scattered Plots

Linear Algebra:
۱۱-Vector Spaces in Linear Algebra
۱۲-Matrices in Linear Algebra
۱۳-Analysing Statistical Data
۱۴-Understanding Central Tendencies
۱۵-Dispersion for Data

Probability:
۱۶-Probability in Discreet Mathematics
۱۷-Normal Distribution Curve
۱۸-Example for Normal Distribution Curve
۱۹-Central Limit Theorem
۲۰-Concept of Hypothesis
۲۱-Example on Hypothesis Testing
۲۲-Defining the Next Value
۲۳-Principle of P Hacking
۲۴-Understanding Bayesian Inference
۲۵-Line of Best Fit
۲۶-Datascience with Gradient Descent
۲۷-Example on Gradient Descent

Gradient Descent:
۲۸-Value Import
۲۹-Output Functions for Gradient
۳۰-Working with Data Analysis
۳۱-Creating Normal Histogram
۳۲-Two Dimensional Graph
۳۳-Multiple Scatter Plots
۳۴-Analyzing Data Sets
۳۵-Learnig Box Plots

Conclusion:
۳۶-Overview and Conclusion

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
What is Data Science
2

4
Various Python Scripts (نمایش رایگان)
ویدئو

Advanced Python
5

7
Creating a New Library (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Creating Bar Charts (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Analysis on Line Chart (نمایش رایگان)
ویدئو

Linear Algebra
12

13

15
Dispersion for Data (نمایش رایگان)
ویدئو

Probability
17

19
Central Limit Theorem (نمایش رایگان)
ویدئو

20
Concept of Hypothesis (نمایش رایگان)
ویدئو

22
Defining the Next Value (نمایش رایگان)
ویدئو

23
Principle of P Hacking (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Line of Best Fit (نمایش رایگان)
ویدئو

27

Gradient Descent
28
Value Import (نمایش رایگان)
ویدئو

30

31

32
Two Dimensional Graph (نمایش رایگان)
ویدئو

33
Multiple Scatter Plots (نمایش رایگان)
ویدئو

34
Analyzing Data Sets (نمایش رایگان)
ویدئو

35
Learnig Box Plots (نمایش رایگان)
ویدئو

Conclusion
36
Overview and Conclusion (نمایش رایگان)
ویدئو