آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Udemy How To Create a WordPress Membership Site With ZippyCourses

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

How To Create a WordPress Membership Site With ZippyCourses:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Udemy How To Create a WordPress Membership Site With ZippyCourses:
Intro To The Course:
۱-What To Expect In This Course
۲-Why WordPress for building membership sites

What Is ZippyCourses:
۳-What Is ZippyCourses
۴-Differences Between ZippyCourses Versions
۵-The biggest benefit of using ZippyCourses
۶-Wordpress Hosting
۷-Other Platforms Worth Exploring

An Example Membership Site and Branding:
۸-My Boot Camp Course Made with ZippyCourses
۹-Branding Your Site For Future Products

Creating Content For Your Course and Setting It All Up:
۱۰-Adding Lessons and Working with the Plugin
۱۱-Viewing a Course From a Student Perspective
۱۲-Using the landing page builder with ZippyCourses
۱۳-Email Settings and Email List Setup.mp4
۱۴-Creating a Welcome Page
۱۵-Comparing Video Hosting Options
۱۶-Adding Audio To Your Course In Video Form
۱۷-Adding Documents To Your Lessons
۱۸-Adding a high quality sales page with Thrive Themes
۱۹-Working with Price Options

Building a mini course for gauging interest:
۲۰-Why build a mini course
۲۱-List Building With Your Mini Courses

Ideas For Marketing Your Course:
۲۲-Joint Ventures for Marketing Your Course
۲۳-Finding Affiliates
۲۴-Forum Marketing
۲۵-Webinars

Conclusion:
۲۶-Final Words
۲۷-Bonus My Success With Freelancing on UpWork

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Intro To The Course
What Is ZippyCourses
An Example Membership Site and Branding
Building a mini course for gauging interest
Ideas For Marketing Your Course
23
Finding Affiliates (نمایش رایگان)
ویدئو

24
Forum Marketing (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Webinars (نمایش رایگان)
ویدئو

Conclusion
26
Final Words (نمایش رایگان)
ویدئو