آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Udemy How to Create Your Own Website with WordPress

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

How to Create Your Own Website with WordPress:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

 

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Udemy How to Create Your Own Website with WordPress:
Introduction:
۰۱-How to Create Your Own Website with WordPress Introduction

Domain Name Web Hosting and WordPress Setup:
۰۲-Getting your Domain Name & Web Hosting
۰۳-Managing Your WordPress Web Hosting
۰۴-Features of GoDaddys Basic Managed WordPress
۰۵-Getting the NameServer details of your Web Hosting
۰۶-How to buy your Web Domain Name
۰۷-Changing the NameServer Details of Your Domain Name

WordPress Basics:
۰۸-How to Connect to your WordPress Dashboard
۰۹-Wordpress Dashboard Overview
۱۰-Managing Your Posts
۱۱-How to Create a Post
۱۲-How to do Bulk Actions on Your Posts
۱۳-How to Create Tags
۱۴-Managing Your Pages
۱۵-How to Add a Page
۱۶-Managing Your Menu
۱۷-How to Create a Category
۱۸-Managing Your Widgets
۱۹-How to Install New WordPress Themes
۲۰-Managing Your WordPress Plugins
۲۱-How to Install a WordPress Plugin
۲۲-How to Manage Your WordPress Websites Users
۲۳-How to Add Media Files (Photos Videos Music and Zip Files)
۲۴-How to Change your WordPress Theme
۲۵-Managing Your Comments
۲۶-Wordpress Basics Summary

Advance WordPress Development:
۲۷-How to Add a Custom CSS
۲۸-How to Automatically Share your Posts to Twitter
۲۹-How to Automatically Share your Posts to Facebook
۳۰-How to Add an Email Subscription Service
۳۱-How to Manually Edit Your Themes
۳۲-How to Manually Edit Your Plugins

Make Money from your Website:
۳۳-How to create a WordPress Online Shop
۳۴-How to Sell Your Website on Flippa
۳۵-How to make money on Freelancer

Search Engine Optimisation:
۳۶-Adding Google Analytics to Your Website
۳۷-How to Sign Up For Google Analytics
۳۸-Customizing Your Posts Permalinks
۳۹-SEO for your WordPress Website

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Wordpress Basics
10
Managing Your Posts (نمایش رایگان)
ویدئو

11
How to Create a Post (نمایش رایگان)
ویدئو

13
How to Create Tags (نمایش رایگان)
ویدئو

14
Managing Your Pages (نمایش رایگان)
ویدئو

15
How to Add a Page (نمایش رایگان)
ویدئو

16
Managing Your Menu (نمایش رایگان)
ویدئو

17
How to Create a Category (نمایش رایگان)
ویدئو

18
Managing Your Widgets (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Managing Your Comments (نمایش رایگان)
ویدئو

26
Wordpress Basics Summary (نمایش رایگان)
ویدئو

Make Money from your Website
Search Engine Optimisation