آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Udemy Write Asynchronous C# Code With Tasks and PLINQ

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Write Asynchronous C# Code With Tasks and PLINQ:

با سلام خدمت همه ی دنبال کنندگان محترم سایت Farkiantech.com

در این دوره برنامه نویسی #C را با Tasks و Plinq آموزش ببینید و نحوه ی استفاده #C و PLINQ ، هماهنگ سازی داده ها، کار با Share Point 2013 و نحوه ی برنامه نویسی غیر همزمان را یاد خواهید گرفت.

این دوره آموزشی به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار می گیرد، و شامل سرفصل های زیر می باشد:

Udemy Write Asynchronous C# Code With Tasks and PLINQ:
Introduction:
۱-About This Course
۲-Meet Your Instructor
۳-Introducing the Task Parallel Library And PLINQ
۴-Windows OS X Or Linux

Multi Threaded Code Fundamentals:
۵-Section Introduction
۶-How To Start A Thread
۷-Race Conditions
۸-Resolve Race Conditions With Thread Locking
۹-The Lock Statement
۱۰-Thread Synchronisation With AutoResetEvents
۱۱-Section Recap

Working With Tasks:
۱۲-Section Introduction
۱۳-How To Start A Task
۱۴-Working With Tasks
۱۵-Initialising And Cancelling Tasks
۱۶-Parent And Child Tasks
۱۷-Task Continuations
۱۸-When Should You Use Tasks
۱۹-Section Recap

Using Parallel LINQ:
۲۰-Section Intro
۲۱-When Should You Use PLINQ
۲۲-Word Reversal With PLINQ
۲۳-PLINQ And Item Ordering
۲۴-Limitations Of PLINQ
۲۵-Section Recap

Final Words:
۲۶-Course Recap

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
Multi Threaded Code Fundamentals
5
Section Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

6
How To Start A Thread (نمایش رایگان)
ویدئو

7
Race Conditions (نمایش رایگان)
ویدئو

9
The Lock Statement (نمایش رایگان)
ویدئو

11
Section Recap (نمایش رایگان)
ویدئو

Working With Tasks
12
Section Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

13
How To Start A Task (نمایش رایگان)
ویدئو

14
Working With Tasks (نمایش رایگان)
ویدئو

16
Parent And Child Tasks (نمایش رایگان)
ویدئو

17
Task Continuations (نمایش رایگان)
ویدئو

18

19
Section Recap (نمایش رایگان)
ویدئو

Using Parallel LINQ
20
Section Intro (نمایش رایگان)
ویدئو

21

22
Word Reversal With PLINQ (نمایش رایگان)
ویدئو

23
PLINQ And Item Ordering (نمایش رایگان)
ویدئو

24
Limitations Of PLINQ (نمایش رایگان)
ویدئو

25
Section Recap (نمایش رایگان)
ویدئو

Final Words
26
Course Recap (نمایش رایگان)
ویدئو