آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Visual Studio-The OOP C# Course

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Visual Studio -The OOP C# Course:
۰۱ Introduction
۰۲ Classes Introduction
۰۳ Class Creation
۰۴ Methods Introduction
۰۵ Void Method Practice
۰۶ Typed Method Practice
۰۷ OOP Practice
۰۸ Project Discussion
۰۹ Project Answer
۱۰ Conclusion

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Visual Studio -The OOP C# Course
1
Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

2
Classes Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

3
Class Creation (نمایش رایگان)
ویدئو

4
Methods Introduction (نمایش رایگان)
ویدئو

5
Void Method Practice (نمایش رایگان)
ویدئو

6
Typed Method Practice (نمایش رایگان)
ویدئو

7
OOP Practice (نمایش رایگان)
ویدئو

8
Project Discussion (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Project Answer (نمایش رایگان)
ویدئو

10
Conclusion (نمایش رایگان)
ویدئو