آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Windows Server 2016 Implementing Group Policy

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Windows Server 2016 Implementing Group Policy:

Welcome

What you should know

Creating a Group Policy object GPO

Linking a GPO

Group Policy Inheritance

Block inheritance and enforced policies

Security and WMI filtering

Loopback processing

Slowlink processing

Administrative Template settings

Folder Redirection

Scripts

Group Policy preferences

Group Policy Update

Using the Group Policy Results Wizard

Using the Group Policy Modeling Wizard

Password polices

Account lockout policies

Next steps

برای دیدن بقیه ی دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction
1
Welcome (نمایش رایگان)
ویدئو

2
What you should know (نمایش رایگان)
ویدئو

Group Policy Processing
4
Linking a GPO (نمایش رایگان)
ویدئو

5
Group Policy Inheritance (نمایش رایگان)
ویدئو

7

8
Loopback processing (نمایش رایگان)
ویدئو

9
Slowlink processing (نمایش رایگان)
ویدئو

Group Policy Settings
11
Folder Redirection (نمایش رایگان)
ویدئو

12
Scripts (نمایش رایگان)
ویدئو

13
Group Policy preferences (نمایش رایگان)
ویدئو

Group Policy Troubleshooting
Security Settings
17
Password polices (نمایش رایگان)
ویدئو

18
Account lockout policies (نمایش رایگان)
ویدئو

Conclusion
19
Next steps (نمایش رایگان)
ویدئو