آموزش های تخصصی کاملا رایگان کلیک کن

Introduction to Xamarin Forms

برترین اساتید تخصصی
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

Introduction to Xamarin Forms:

Xamarin Forms lets you build cross-platform mobile apps that run on iOS, Android, and Windows Phone with business logic written in C# and UIs built in XAML. Moreover, Xamarin Forms apps compile into native apps that are indistinguishable from apps written in Java and Objective-C#:

۱-WintellectNOW Introduction to Xamarin Forms

 

 

 

برای دیدن تمام دوره ها به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.

Introduction to Xamarin Forms