نتایج جستجو

W15 نمایش دادن محتوا

دیدگاه در وردپرس (جلسه پانزدهم)

دیدگاه در وردپرس   کاربر میتواند در زیر […]

w14 نمایش دادن محتوا

استفاده عکس و ویدیو از سایت های دیگر (جلسه چهاردهم)

استفاده عکس و ویدیو از سایت های دیگر […]

w13 نمایش دادن محتوا

آموزش اضافه کردن و ویرایش ویدیو در وردپرس (جلسه سیزدهم)

آموزش اضافه کردن و ویرایش ویدیو در وردپرس […]

w12 نمایش دادن محتوا

اضافه کردن عکس و ویرایش آن در وردپرس (جلسه دوازدهم)

اضافه کردن عکس و ویرایش آن در وردپرس […]

نکات نهایی ساخت پست نمایش دادن محتوا

نکات نهایی ساخت پست (جلسه یازدهم)

نکات نهایی ساخت پست   میتوانید برای نوشته […]

آموزش دسته و برچسب در وردپرس نمایش دادن محتوا

آموزش دسته و برچسب در وردپرس (جلسه دهم)

آموزش دسته و برچسب در وردپرس   شما […]

نوشته ها در وردپرس نمایش دادن محتوا

نوشته ها در وردپرس (جلسه نهم)

نوشته ها در وردپرس   برای اینکه بتوانید […]

تعریف پست و صفحه و ایجاد یک نوشته در وردپرس نمایش دادن محتوا

تعریف پست و صفحه و ایجاد یک نوشته در وردپرس (جلسه هشتم)

تعریف پست و صفحه و ایجاد یک نوشته […]

آموزش رنگ ها و css اضافی و تنظیمات برگه خانه در وردپرس نمایش دادن محتوا

آموزش رنگ ها و css اضافی و تنظیمات برگه خانه در وردپرس (جلسه هفتم)

آموزش رنگ ها و css اضافی و تنظیمات […]

اضافه کردن منو در وردپرس نمایش دادن محتوا

اضافه کردن منو در وردپرس (جلسه ششم)

اضافه کردن منو در وردپرس   برای ایجاد […]