نتایج جستجو

آموزش HTML نمایش دادن محتوا

آموزش طراحی وب سایت با html: آشنایی با html Link

جلسه دهم: آشنایی با html link     […]

آموزش HTML نمایش دادن محتوا

آموزش طراحی سایت با html : آشنایی با html Colors

جلسه نهم: آشنایی با html Colors     […]

آموزش HTML نمایش دادن محتوا

آموزش طراحی وب سایت با html: آشنایی با Comment

جلسه هشتم : آشنایی با Comment در html […]

آموزش HTML نمایش دادن محتوا

آموزش طراحی وب سایت با html :آشنایی با Text Formating

جلسه هفتم (قسمت دوم): Text Formating در html […]

آموزش HTML نمایش دادن محتوا

آموزش طراحی وب سایت با html : آشنایی با Text Formating

جلسه هفتم : آشنایی با Text Formating در […]

آموزش HTML نمایش دادن محتوا

آموزش طراحی وبسایت با html: آشنایی با html Style در html

جلسه ششم (قسمت دوم): html Style در html […]

آموزش HTML نمایش دادن محتوا

آموزش برنامه نويسي html : آشنايي با html Style

جلسه ششم: آشنايي با html style     […]

آموزش HTML نمایش دادن محتوا

آموزش طراحی سایت با html : آشنایی با تگ paragraph

جلسه پنجم: تگ Paragraphs یا <p> چیست؟   […]

آموزش HTML نمایش دادن محتوا

آموزش طراحی وب سایت با html : تگ Heading

جلسه چهارم: بررسی تگ Heading در html   […]

آموزش HTML نمایش دادن محتوا

آموزش طراحی وب سایت با HTML: آشنايي با Element

جلسه سوم (قسمت دوم) : Element یا عنصر […]