نتایج جستجو

تنظیمات NAT در میکروتیک نمایش دادن محتوا

تنظیمات NAT در میکروتیک

مقدمه : در جلسه ی گذشته با مفهوم […]

مفهوم NAT در میکروتیک نمایش دادن محتوا

مفهوم NAT در میکروتیک

مقدمه : همانطور که در جلسات قبل خواندیم […]

تنظیمات Firewall در میکروتیک نمایش دادن محتوا

تنظیمات Firewall در میکروتیک قسمت دوم

مقدمه : در جلسه ی گذشته با ماهیت […]

تنظیمات Firewall در میکروتیک نمایش دادن محتوا

تنظیمات Firewall در میکروتیک قسمت اول

مقدمه : به طور کلی میتوان گفت که […]

تنظیمات فرکانس و پنجره ی Wireless snooper نمایش دادن محتوا

تنظیمات فرکانس و پنجره ی Wireless snooper

مقدمه : در جلسه ی گذشته چگونگی یافتن […]

تنظیمات فرکانس و پنجره ی Freq.Usage نمایش دادن محتوا

تنظیمات فرکانس و پنجره ی Freq.Usage

مقدمه در جلسات قبل با چگونگی نحوه ی […]

تنظیمات Access list و Connect list نمایش دادن محتوا

تنظیمات Access list و Connect list

مقدمه : در جلسه ی گذشته با چگونگی […]

نحوه ایجاد لینک وایرلس در میکروتیک نمایش دادن محتوا

نحوه ایجاد لینک وایرلس در میکروتیک

مقدمه : در جلسه ی گذشته با تعاریف […]

آموزش Wireless در میکروتیک نمایش دادن محتوا

آموزش Wireless در میکروتیک

مقدمه : در جلسه ی گذشته تا حدودی […]

آموزش Wireless در میکروتیک نمایش دادن محتوا

آموزش Wireless در میکروتیک

مقدمه : اگر با تاریخچه ی کمپانی میکروتیک […]