محتوای طراحی واکنش گرا
فاقد تصویر شاخص

تغییرات بیشتر در طراحی واکنش گرا

تغییرات بیشتر در طراحی واکنش گرا   میتوانید عکس های متعددی را در صفحه خود ایجاد کنید. <div class="row">       <div class="col-12 col-m-12 menu">             <img src="7.jpg">       </div> </div>   و در ادامه : عکس ها را میتوانید با ...
فاقد تصویر شاخص

تنظیمات عکس و ویدیو در طراحی واکنش گرا

تنظیمات عکس و ویدیو در طراحی واکنش گرا   در پروژه ای که پیش رو داریم، با بزرگتر شدن صفحه، به دلیل بی کیفیت بودن ویدیو، ویدیو به درستی نشان داده نمیشود.   به همین دلیل تنظیمات ویدیو را از ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش  dual query در طراحی واکنش گرا

آموزش  dual query در طراحی واکنش گرا   در صفحه ای که ایجاد کردیم، تا زمانی که صفحه کوچک است، المان ها کل صفحه را فرا میگیرند. این مدل از چینش صفحه برای تلفن همراه بسیار مناسب است.     ...
فاقد تصویر شاخص

آموزش  media queries در طراحی واکنش گرا

آموزش  media queries در طراحی واکنش گرا   در مثال قبل دیدید که با استفاده  از html و css یک صفحه ساده را ایجاد کنیم. حال میخواهیم با  media queriesاشنا شویم. برای استفاده از media queries باید  از دستور زیر ...
فاقد تصویر شاخص

قرارگیری اجزا در یک سایت واکنش گرا

قرارگیری اجزا در یک سایت واکنش گرا   اگر صفحه device خود را به ۱۲  ستون مساوی تقسیم کنید، میتوانید تقسیم شدن اجزا را در این ۱۲ ستون، در انواع سایز دستگاه ها ببینید. میبینید که یک دستگاه با سایز ...
فاقد تصویر شاخص

آشنایی اولیه با طراحی واکنش گرا

آشنایی اولیه با طراحی واکنش گرا   وقتی با لپتاپ خود وارد یک سایت میشوید، میبیند که همه چیز به صورت مرتب و در سایز مناسب به شما نشان داده میشود. ولی وقتی همان سایت را در یک تبلت و ...