محتوای ترجمه نتورک پلاس
فاقد تصویر شاخص

ترجمه فصل پانزدهم کتاب رسمی نتورک پلاس

14 فصل اول این کتاب شامل فن آوری ها ، پروتکل ها ، مفاهیم طراحی و ملاحظات مربوط به آزمون CompTIA Network + N10-007 است. این فصل مجموعه ای از ابزارها و یک برنامه مطالعاتی را برای کمک به شما ...
+ Network

ترجمه فصل چهاردهم کتاب رسمی نتورک پلاس

در پایان این فصل شما میتوانید به سوالات زیر پاسخ دهید : عناصر موجود در مدل عیب یابی ساختاریافته (structured troubleshooting) چیست؟ مشکلات عادی عیب یابی لایه فیزیکی ؟ هنگام عیب یابی شبکه ای که شامل سوئیچ های اترنت است ...
+Network

ترجمه فصل سیزدهم کتاب رسمی نتورک پلاس

در پایان این فصل به سوالات زیر میتوانید پاسخ دهید: سیاست های مشترک استفاده شده در شبکه مدرن ؟ بهترین روشهای معمول ؟ امروز شبکه پیچیده است خوشبختانه ، سیاست ها و شیوه های ثابتی وجود دارد که می توانید ...
+Network

ترجمه فصل دوازدهم کتاب رسمی نتورک پلاس

هدف از این فصل در کتاب نتورک پلاس پاسخ دهی به سوالات زیر است : هدف از امنیت شبکه و آشنایی با انواع حملات بهترین روش های دفاع در برابر تهدیدهای امنیتی ویژگی های مختلف فناوری های امنیتی دسترسی از ...
+Network

ترجمه فصل یازدهم کتاب رسمی نتورک پلاس

در پایان این فصل میتوانید به سوالات زیر پاسخ دهید : رایج ترین ابزارهایی که برای نگهداری فیزیکی شبکه استفاده می شود کدامند؟ چه مولفه هایی در داکیومنت های موثر شبکه یافت می شود؟ چه نوع ابزار نظارت بر شبکه ...
+Network

ترجمه فصل دهم کتاب رسمی نتورک پلاس

در پایان این فصل میتوانید به سوالات زیر پاسخ دهید : برخی از دستورات مفید Microsoft Windows برای پیکربندی و عیب یابی سرویس گیرنده ها و سرورهای شبکه چیست؟ برخی از دستورات مفید UNIX برای پیکربندی و عیب یابی کلاینت ...
+Network

ترجمه فصل نهم کتاب رسمی نتورک پلاس

پس از اتمام این فصل ، میتوانید به سوالات زیر پاسخ دهید : چرا در طراحی های امروزی دسترسی بالا نیازمند است ، و چه مکانیزمی می تواند در تأمین این دسترسی بالا کمک کند؟ چه فناوری های مختلفی عملکرد ...
+Network

ترجمه فصل هشتم کتاب رسمی نتورک پلاس

پس از اتمام این فصل ، شما می توانید به سوالات زیر پاسخ دهید: فن آوری های مختلف شبکه بی سیم چگونه کار می کنند ، و چه استاندارد های بی سیمی معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند؟ برخی از ...
Network +

ترجمه فصل هفتم کتاب رسمی نتورک پلاس

پس از اتمام این فصل ، شما می توانید به سوالات زیر پاسخ دهید: سه دسته از اتصالات (WAN) چیست؟ نرخ داده ها چگونه بر روی فناوری های مختلف WAN اندازه گیری می شود؟ از کدام نوع رسانه (یا فناوری ...
Network +

ترجمه فصل ششم کتاب رسمی نتورک پلاس

در پایان این فصل به سوالات زیر میتوان پاسخ داد : چگونه از آدرس IP مبدا و مقصد برای مسیریابی ترافیک از طریق شبکه استفاده می شود؟ منابعی برای مسیریابی اطلاعات مورد استفاده برای جدول مسیریابی روترها چیست؟ پروتکل های ...
1 2