معرفی کتاب Black Hat Python, 2nd Edition

downlaodBlack Hat Python book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Black Hat Python . این کتاب بر مفاهیم قابلیت های پاییتون تمرکز کرده است .

هنگامی که صحبت از ایجاد ابزارهای قدرتمند و موثر هک می شود پایتون زبان انتخابی برای اکثر تحلیلگران امنیتی است . در Black Hat Python نسخه دوم ، جنبه‌های تاریک‌تر قابلیت‌های پایتون را کشف خواهید کرد نوشتن اسنیفرهای شبکه ، سرقت اعتبار نامه‌های ایمیل ، دایرکتوری‌های اجباری بیرحمانه ، ساختن fuzzer‌های جهش ،ویروسی شدن ماشین‌های مجازی ، ایجاد تروجان‌های مخفی و غیره .

ویرایش دوم این کتاب پرفروش هک شامل کدهای به روز شده برای آخرین نسخه پایتون 3 و همچنین تکنیک های جدیدی است که بهترین شیوه های فعلی صنعت را منعکس می کند . همچنین توضیحات گسترده‌ای در مورد کتابخانه‌های پایتون مانند ctypes، struct، lxml و BeautifulSoup پیدا خواهید کرد و استراتژی‌ها را عمیق‌تر از تقسیم بایت‌ها گرفته تا استفاده از کتابخانه‌های Sight رایانه‌ای که می‌توانید در پروژه‌های هک آینده اعمال کنید ، پیدا خواهید کرد .

آنچه شما خواهید آموخت :

با استفاده از GitHub یک تروجان فرمان و کنترل ایجاد کنید
Sandboxing را شناسایی کنید و کارهای رایج بدافزار مانند keylogging و اسکرین شات را خودکار کنید
امتیازات ویندوز را با کنترل فرآیند خلاق افزایش دهید
از ترفندهای پزشکی قانونی حافظه توهین آمیز برای بازیابی هش رمز عبور و ارسال کد پوسته به ماشین مجازی استفاده کنید .
ابزار محبوب هک وب Burp Suite را گسترش دهید
سوء استفاده از اتوماسیون Windows COM برای انجام حمله انسان در مرورگر
داده ها را از یک شبکه به صورت مخفیانه استخراج کنید

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل 1 : تنظیم محیط پایتون
فصل 2 : ​​ابزارهای اساسی شبکه
فصل 3 : نوشتن Sniffer
فصل 4 : مالکیت شبکه با Scapy
فصل 5 : هکر وب
فصل 6 : گسترش Burp Proxy
فصل 7 : فرمان و کنترل GitHub
فصل 8 : وظایف رایج Trojaning در ویندوز
فصل 9 : سرگرمی با Exfiltration
فصل 10 : افزایش امتیازات ویندوز
فصل 11 : پزشکی قانونی توهین آمیز (Offensive Forensics)

 با ما همراه باشید.

When it comes to creating powerful and effective hacking tools, Python is the language of choice for most security analysts. In Black Hat Python, 2nd Edition, you’ll explore the darker side of Python’s capabilities—writing network sniffers, stealing email credentials, brute forcing directories, crafting mutation fuzzers, infecting virtual machines, creating stealthy trojans, and more.

The second edition of this bestselling hacking book contains code updated for the latest version of Python 3, as well as new techniques that reflect current industry best practices. You’ll also find expanded explanations of Python libraries such as ctypes, struct, lxml, and BeautifulSoup, and dig deeper into strategies, from splitting bytes to leveraging computer-vision libraries, that you can apply to future hacking projects.

You’ll learn how to:
  • Create a trojan command-and-control using GitHub
  • Detect sandboxing and automate common malware tasks, like keylogging and screenshotting
  • Escalate Windows privileges with creative process control
  • Use offensive memory forensics tricks to retrieve password hashes and inject shellcode into a virtual machine
  • Extend the popular Burp Suite web-hacking tool
  • Abuse Windows COM automation to perform a man-in-the-browser attack
  • Exfiltrate data from a network most sneakily

When it comes to offensive security, your ability to create powerful tools on the fly is indispensable. Learn how with the second edition of Black Hat Python.

Table of contents
Foreword by Charlie Miller

Preface
Chapter 1: Setting up Your Python Environment
Chapter 2: Basic Networking Tools
Chapter 3: Writing a Sniffer
Chapter 4: Owning the Network with Scapy
Chapter 5: Web Hackery
Chapter 6: Extending Burp Proxy
Chapter 7: GitHub Command and Control
Chapter 8: Common Trojaning Tasks on Windows
Chapter 9: Fun with Exfiltration
Chapter 10: Windows Privilege Escalation
Chapter 11: Offensive Forensics