معرفی کتاب 31 Days Before Your CCNP And CCIE Enterprise Core Exam

downlaod CCNP And CCIE Enterprise Core

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب CCNP And CCIE Enterprise Core . این کتاب بر مفاهیم پیاده سازی اصول امنیتی در شبکه های اینترپرایز و طراحی شبکه ها تمرکز کرده است .

این راهنمای جامع که به طور کامل برای امتحان فعلی به روز شده است، یک برنامه روزانه کامل برای مطالعه و نحوه مطالعه ارائه می دهد . این برنامه موضوعات پیاده‌سازی فناوری شبکه سازمانی ENCOR 350-401 از جمله معماری دو پشته (IPv4/IPv6)، مجازی‌سازی، زیرساخت، تضمین شبکه، امنیت و اتوماسیون را پوشش می‌دهد .

این کتاب کمک می کند تا آمادگی امتحان را در برنامه خود قرار دهید :

تقویم تصویری، موضوع مطالعه هر روز را خلاصه می کند تا به شما کمک کند از همه چیز عبور کنید
چک لیست توصیه های تخصصی در مورد فعالیت های آمادگی قبل از امتحان شما ارائه می دهد
شرح سازماندهی آزمون و فرآیندهای ثبت نام به شما کمک می کند تا مطمئن شوید که هیچ چیز بین شکاف ها قرار نمی گیرد
استراتژی های اثبات شده به شما کمک می کند تا از نظر ذهنی ، سازمانی و فیزیکی آماده شوید

 با ما همراه باشید.

31 Days Before Your CCNP and CCIE Enterprise Core Exam is the friendliest, most practical way to understand the CCNP and CCIE Enterprise certification process, commit to taking your ENCOR 350-401 exam, and finish your preparation using a variety of primary and supplemental study resources.

Thoroughly updated for the current exam, this comprehensive guide offers a complete day-by-day plan for what and how to study. It covers ENCOR 350-401 enterprise network technology implementation topics including dual stack (IPv4/IPv6) architecture, virtualization, infrastructure, network assurance, security, and automation.

Each day breaks down an exam topic into a short, easy-toreview summary, with Daily Study Resource quick-references pointing to deeper treatments elsewhere. Sign up for your exam now, and use this day-by-day guide and checklist to organize, prepare, review, and succeed!

How this book helps you fit exam prep into your busy schedule:

  • Visual tear-card calendar summarizes each days study topic, to help you get through everything
  • Checklist offers expert advice on preparation activities leading up to your exam
  • Descriptions of exam organization and sign-up processes help make sure nothing falls between the cracks
  • Proven strategies help you prepare mentally, organizationally, and physically
  • Conversational tone makes studying more enjoyable

Primary Resources:

CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401 Official Cert GuideISBN: 978-1-5871-4523-0

CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401 Complete Video CourseISBN: 978-0-13-658412-4

CCNP Enterprise Advanced Routing ENARSI 300-410 Official Cert GuideISBN: 978-1-5871-4525-4

CCNP Enterprise Advanced Routing ENARSI 300-410 Complete Video CourseISBN: 978-0-13-658289-2

CCNP Enterprise: Core Networking (ENCOR) Lab Manual v8ISBN: 978-0-13-690643-8

CCNP Enterprise: Advanced Routing (ENARSI) Lab Manual v8ISBN: 978-0-13-687093-7

Supplemental Resources:

CCNP and CCIE Enterprise Core & CCNP Enterprise Advanced Routing Portable Command Guide