معرفی کتاب CCNP Security Virtual Private Networks SVPN 300-730 Official Cert Guide

downlaod CCNP Security book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب CCNP Security Virtual Private Networks. این کتاب بر مفاهیم CCNP Security تمرکز کرده است.

این منبع رسمی و جامع خودآموز سیسکو برای امتحان Ciscos SVPN 300-730 (پیاده‌سازی راه‌حل‌های امن با شبکه‌های خصوصی مجازی)، یکی از محبوب‌ترین آزمون‌های تمرکز مورد نیاز برای گواهینامه امنیت شبکه حرفه‌ای (CCNP) سیسکو است. به طور کامل متخصصان شبکه را برای ارائه راه حل های ایمن بر اساس فناوری های Cisco VPN آماده می کند .

راهنمای گواهی رسمی SVPN 300-730 که برای همه نامزدهای امنیت CCNP طراحی شده است، هر هدف SVPN #300-730 را به طور مختصر و منطقی، با ویژگی‌های آموزشی گسترده طراحی شده برای ارتقای حفظ و درک، پوشش می‌دهد.

 

آنچه خواهید آموخت :

مطالعه آزمون‌های قبل از فصل برای ارزیابی دانش و تمرکز
مبانی بخش های مفاهیم و پیکربندی ها و نظریه
آماده سازی امتحان با ویژگی های بررسی فصل
آماده سازی نهایی ابزارها و برنامه مطالعه نهایی

CCNP امنیت شبکه های خصوصی مجازی SVPN 300-730 راهنمای گواهی رسمی پوشش جامع و به روز از تمام موضوعات SVPN #300-730 مربوط به :

ارتباطات امن
معماری ها
عیب یابی


 با ما همراه باشید.

This is Cisco’s official, comprehensive self-study resource for Ciscos SVPN 300-730 exam (Implementing Secure Solutions with Virtual Private Networks), one of the most popular concentration exams required for the Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security certification. It will thoroughly prepare network professionals to deliver secure solutions based on Cisco VPN technologies.

Designed for all CCNP Security candidates, CCNP Security Virtual Private Networks SVPN 300-730 Official Cert Guide covers every SVPN #300-730 objective concisely and logically, with extensive teaching features designed to promote retention and understanding. You’ll find:

  • Pre-chapter quizzes to assess knowledge upfront and focus your study more efficiently
  • Foundation topics sections that explain concepts and configurations, and link theory to practice
  • Key topics sections calling attention to every figure, table, and list you must know
  • Exam Preparation sections with additional chapter review features
  • Final preparation chapter providing tools and a complete final study plan
  • A customizable practice test library
CCNP Security Virtual Private Networks SVPN 300-730 Official Cert Guide offers comprehensive, up-to-date coverage of all SVPN #300-730 topics related to:
  • Secure communications
  • Architectures
  • Troubleshooting