دانلود کتاب Cisco’s Portfolio of LAN Switches

کتاب Cisco’s Portfolio of LAN Switches  راهنمای شما برای مجموعه سوئیچ‌های سیسکو، پیشرفته‌ترین سوئیچ‌های صنعت است
مجموعه ای همه کاره از سوئیچ های ماژولار، پیکربندی ثابت، تیغه ای و مجازی LAN برای پردیس، شعبه یا مرکز داده شما.
این سوئیچ ها به صورت جداگانه عملکرد و ویژگی های مورد نیاز را برای تقریباً هر کدام ارائه می دهند.
 
استقرار، از گروه های کاری کوچک سنتی، کمد سیم کشی، و هسته های شبکه، تا مراکز داده شرکتی بسیار مجازی شده و همگرا. کار با هم، آنها هستند بلوک های ساختمان یک شبکه یکپارچه که خدمات مقیاس پذیر و هوشمند را ارائه می دهد حفاظت، بهینه سازی و رشد شبکه خود با توجه به نیازهای کسب و کار شما.
 
این شبکه پلتفرمی است که چابکی و کارایی کسب و کار را ارائه می دهد. با این حال تکثیر دستگاه های متصل همراه با الزامات جدید در مورد امنیت تحویل برنامه، برنامه های کاربردی رسانه غنی با پهنای باند، بهره وری انرژی، و همچنین نیاز به ارائه دسترسی به این برنامه ها در هر مکان و هر زمان وجود دارد.
 
شبکه ها را ترک کردند و مدیران شبکه به دنبال راه حل های جامع و ساده برای خود بودند سیسکو، پیشرو در سراسر جهان در سیستم های شبکه برای سازمان ها در هر اندازه، یک رویکرد معماری به شبکه ارائه می دهد که کار را برای سازمان ها آسان می کند.
 
برای انطباق و رشد در داخل و خارج از مرزهای جغرافیایی.  از طریق امن و زیرساخت هوشمندی که در دسترس بودن و عملکرد برنامه را بدون توقف ارائه می دهد.
 
همراه با مقیاس پذیری یکپارچه، پشتیبانی از تعداد فزاینده ای از دستگاه های متصل، برنامه های کاربردی رسانه های غنی، و همچنین منابع فیزیکی و مجازی در یک همگرا زیرساخت ها ساده شده است.