معرفی کتاب CompTIA Cloud Essentials+ Study Guide: Exam CLO-002, 2nd Edition

downlaod Cloud Essentials+

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب CompTIA Cloud Essentials+ . جهت آمادگی در آزمون Exam CLO-002 تمرکز کرده است.

معرفی کتاب :

آخرین عنوان از سری محبوب راهنمای مطالعه Sybex، CompTIA Cloud Essentials+ Study Guide به داوطلبان کمک می کند تا برای شرکت در آزمون NEW CompTIA Cloud Essentials+ (CLO-002) آماده شوند. ایده آل برای این راهنما فناوری های ابری را در سطح پایه معرفی می کند. این کتاب همچنین یک منبع عالی برای کسانی است که دانش قبلی کمی از رایانش ابری دارند و به دنبال شروع حرفه خود به عنوان مدیران ابری هستند . این کتاب تمام موضوعات مورد نیاز برای موفقیت در آزمون Cloud Essentials+ را پوشش می‌دهد و دانش و مهارت‌هایی را ارائه می‌کند که هر حرفه‌ای رایانش ابری باید با آن‌ها آشنا باشد. این مجموعه مهارت تقاضای زیادی دارد و مشاغل عالی در زمینه رایانش ابری در انتظار است و شما را در مورد مفاهیم اساسی محاسبات ابری و فناوری اطلاعات به روز می کند .

فهرست مطالب :

مقدمه
فصل 1 اصول و طراحی ابر :

درک اصول ابر
مجازی سازی
مدل های خدمات
مدل های استقرار
ویژگی های ابر
مدل مسئولیت مشترک
کاوش در طراحی ابر
افزونگی و در دسترس بودن بالا
بازیابی فاجعه

فصل 2 شبکه ابری و ذخیره سازی :

درک مفاهیم شبکه ابری
Networking: A Quick Primer
اتصال به Cloud
خدمات شبکه ابری
درک فناوری های ذخیره سازی ابری
نحوه عملکرد Cloud Storage
ارائه دهندگان فضای ذخیره سازی مبتنی بر ابر
اصطلاحات ذخیره سازی ابری
شبکه های تحویل محتوا

فصل 3 ارزیابی نیازهای ابری :

استفاده از Cloud Assessments
جمع آوری نیازهای فعلی و آینده
با استفاده از خطوط مبنا
اجرای یک مطالعه امکان سنجی
انجام تجزیه و تحلیل شکاف
استفاده از گزارش
درک معیارها
ایجاد اسناد و نمودارها
آشنایی با خدمات ابری
مدیریت دسترسی به هویت
برنامه های کاربردی Cloud-Native
تجزیه و تحلیل داده ها
دیجیتال مارکتینگ
محیط های خودمختار
اینترنت اشیا
خدمات اشتراک
همکاری
VDI

فصل 4 درگیر شدن با فروشندگان ابر :

درک مفاهیم تجاری و مالی
مدل های مجوز
سرمایه انسانی
خدمات حرفه ای
یافتن و ارزیابی فروشندگان ابر
جمع آوری اطلاعات
انجام ارزیابی ها
انتخاب رویکرد مهاجرت
اصول مهاجرت
Rip and Replace
مهاجرت های ترکیبی و مرحله ای

فصل 5 مدیریت و عملیات فنی :

جنبه های عملیات در Cloud را توضیح دهید
مدیریت داده
در دسترس بودن
منابع یکبار مصرف
نظارت و دید
بهینه سازی
DevOps را در Cloud Environments توضیح دهید
ادغام مداوم
تست در محیط های QA
مدیریت پیکربندی
یکپارچه سازی API
برنامه ریزی مالی منابع ابری
ذخیره سازی
شبکه
تعمیر و نگهداری
موارد
انواع مجوز
تعداد مجوز

فصل 6 حاکمیت و ریسک : 

شناخت مفاهیم مدیریت ریسک مربوط به خدمات ابری
ارزیابی ریسک
پاسخ ریسک
مستندات
قابلیت حمل داده
سیاست ها یا رویه ها را توضیح دهید
رویه های عملیاتی استاندارد
مدیریت تغییر
مدیریت منابع
سیاست های امنیتی
سیاست های دسترسی و کنترل
سیاست های ارتباطی

فصل 7 انطباق و امنیت در Cloud : 

اهمیت و تأثیرات انطباق را در Cloud شناسایی کنید
حاکمیت داده
نگرانی های نظارتی
الزامات مبتنی بر صنعت
استانداردهای بین المللی
گواهینامه
نگرانی‌های امنیتی، اقدامات یا مفاهیم مربوط به عملیات ابری را توضیح دهید
تهدید
آسیب پذیری
ارزیابی های امنیتی
امنیت داده
امنیت برنامه و زیرساخت

این کتاب مناسب چه افرادی می باشد :

مناسب متخصصان غیر فنی در محیط های IT ، مانند بازاریابان ، فروشندگان ، و تحلیلگران تجاری

 

برای مشاهده تمامی کتاب های زبان اصلی بر روی لینک کلیک کنید . 

 با ما همراه باشید.

Description

Prepare for success on the New Cloud Essentials+ Exam (CLO-002)

The latest title in the popular Sybex Study Guide series, CompTIA Cloud Essentials+ Study Guide helps candidates prepare for taking the NEW CompTIA Cloud Essentials+ Exam (CLO-002). Ideal for non-technical professionals in IT environments, such as marketers, sales people, and business analysts, this guide introduces cloud technologies at a foundational level. This book is also an excellent resource for those with little previous knowledge of cloud computing who are looking to start their careers as cloud administrators.

The book covers all the topics needed to succeed on the Cloud Essentials+ exam and provides knowledge and skills that any cloud computing professional will need to be familiar with. This skill set is in high demand, and excellent careers await in the field of cloud computing.

  • Gets you up to speed on fundamental cloud computing concepts and tec…

Table of contents

Introduction xix

Assessment Test xxv

Chapter 1 Cloud Principles and Design 1

Understanding Cloud Principles 2

Virtualization 5

Service Models 9

Deployment Models 16

Cloud Characteristics 17

Shared Responsibility Model 19

Exploring Cloud Design 21

Redundancy and High Availability 22

Disaster Recovery 25

Summary 27

Exam Essentials 27

Written Lab 29

Review Questions 30

Chapter 2 Cloud Networking and Storage 35

Understanding Cloud Networking Concepts 36

Networking: A Quick Primer 37

Connecting to the Cloud 39

Cloud Networking Services 47

Understanding Cloud Storage Technologies 57

How Cloud Storage Works 57

Cloud-Based Storage Providers 59

Cloud Storage Terminology 59

Content Delivery Networks 68

Summary 70

Exam Essentials 70

Written Lab 72

Review Questions 73

Chapter 3 Assessing Cloud Needs 77

Using Cloud Assessments 79

Gathering Current and Future Requirements 80

Using Baselines 85

Running a Feasibility Study 86

Conducting a Gap Analysis 86

Using Reporting 88

Understanding Benchmarks 88

Creating Documentation and Diagrams 89

Understanding Cloud Services 91

Identity Access Management 91

Cloud-Native Applications 95

Data Analytics 97

Digital Marketing 100

Autonomous Environments 103

Internet of Things 104

Blockchain 110

Subscription Services 113

Collaboration 114

VDI 115

Self-Service 117

Summary 118

Exam Essentials 118

Written Lab 121

Review Questions 122

Chapter 4 Engaging Cloud Vendors 127

Understanding Business and Financial Concepts 129

Expenditures and Costs 129

Licensing Models 132

Human Capital 135

Professional Services 136

Finding and Evaluating Cloud Vendors 138

Gathering Information 138

Performing Evaluations 144

Negotiating Contracts and Billing 146

Choosing a Migration Approach 150

Migration Principles 150

Lift and Shift 152

Rip and Replace 153

Hybrid and Phased Migrations 153

Summary 154

Exam Essentials 155

Written Lab 156

Review Questions 158

Chapter 5 Management and Technical Operations 163

Explain Aspects of Operating within the Cloud 166

Data Management 166

Availability 169

Disposable Resources 173

Monitoring and Visibility 175

Optimization 176

Explain DevOps in Cloud Environments 180

Provisioning 182

Continuous Integration/Continuous Delivery 185

Testing in QA Environments 186

Configuration Management 188

API Integration 193

Financial Planning of Cloud Resources 194

Storage 194

Network 197

Compute 198

Chargebacks 199

Maintenance 200

Instances 201

Licensing Types 204

License Quantity 206

Summary 207

Exam Essentials 207

Written Lab 210

Review Questions 211

Chapter 6 Governance and Risk 215

Recognize Risk Management Concepts Related to Cloud Services 217

Risk Assessment 219

Risk Response 225

Documentation 227

Vendor Lock-in 230

Data Portability 231

Explain Policies or Procedures 233

Standard Operating Procedures 234

Change Management 235

Resource Management 237

Security Policies 238

Access and Control Policies 240

Department-Specific Policies 242

Communication Policies 243

Summary 244

Exam Essentials 245

Written Lab 246

Review Questions 248

Chapter 7 Compliance and Security in the Cloud 253

Identify the Importance and Impacts of Compliance in the Cloud 255

Data Sovereignty 256

Regulatory Concerns 258

Industry-Based Requirements 260

International Standards 265

Certifications 269

Explain Security Concerns, Measures, or Concepts of Cloud Operations 270

Threat 270

Vulnerability 272

Security Assessments 273

Data Security 278

Application and Infrastructure Security 290

Summary 293

Exam Essentials 294

Written Lab 296

Review Questions 298

Appendix A Answers to Written Labs 303

Chapter 1: Cloud Principles and Design 304

Chapter 2: Cloud Networking and Storage 304

Chapter 3: Assessing Cloud Needs 304

Chapter 4: Engaging Cloud Vendors 305

Chapter 5: Management and Technical Operations 305

Chapter 6: Governance and Risk 306

Chapter 7: Compliance and Security in the Cloud 306

Appendix B Answers to Review Questions 307

Chapter 1: Cloud Principles and Design 308

Chapter 2: Cloud Networking and Storage 310

Chapter 3: Assessing Cloud Needs 312

Chapter 4: Engaging Cloud Vendors 315

Chapter 5: Management and Technical Operations 317

Chapter 6: Governance and Risk 319

Chapter 7: Compliance and Security in the Cloud 321

Index 323