معرفی کتاب CompTIA Linux+/LPIC-1

downlaod Linux+/LPIC-1 book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم  با کتاب Linux+/LPIC-1 . این کتاب بر مفاهیم +Linux تمرکز کرده است .

در اینجا تمام دستورات لینوکس CompTIA Linux+/LPIC-1 که در یک منبع فشرده و قابل حمل نیاز دارید ، آورده شده است . راهنمای فرمان قابل حمل CompTIA Linux+/LPIC-1 مملو از اطلاعات ارزشمند و با دسترسی آسان است و به اندازه کافی قابل حمل است تا از هر جایی که کار شما را می برد استفاده کنید . این راهنما تمام دستورات لینوکس سطح گواهینامه Linux+/LPIC-1، کلمات کلیدی ، آرگومان‌های فرمان ، و اعلان‌های مرتبط را خلاصه می‌کند و نکات و مثال‌هایی از نحوه اعمال آن‌ها در سناریوهای دنیای واقعی ارائه می‌دهد . مثال‌های پیکربندی در سراسر کتاب درک بهتری از نحوه استفاده از این دستورات در محیط‌های واقعی به شما ارائه می‌دهند .
این کتاب موضوعاتی را در امتحانات CompTIA LX0-103 & LX0-104 و LPI 101-400 و 102-400 امروزی منعکس می کند . از این منبع مرجع سریع برای کمک به حفظ کردن دستورات و مفاهیم هنگام کار برای قبولی در هر یک از این امتحانات گواهینامه CompTIA یا LPI استفاده کنید .

کتاب در این بخش ها تنظیم شده است :

امتحان LX0-103/LPI 101-400

بخش اول : معماری سیستم
بخش دوم : نصب و مدیریت بسته لینوکس
بخش سوم : دستورات گنو (GNU) و یونیکس (Unix)
بخش چهارم : دستگاه‌ها، سیستم‌های فایل لینوکس ، استاندارد سلسله مراتبی سیستم فایل

امتحان LX0-104/LPI 102-400

بخش پنجم : پوسته‌ها، اسکریپت‌نویسی و مدیریت داده‌ها
بخش ششم : رابط های کاربری و دسکتاپ ها
بخش هفتم : وظایف اداری
بخش هشتم : خدمات اساسی سیستم
بخش نهم : مبانی شبکه
قسمت X: Securityuick ، دسترسی آفلاین به تمام CompTIA
دستورات Linux+/LPI LPIC-1 برای تحقیق و راه حل
نحوه گروه بندی موضوعی منطقی برای یک منبع یک مرحله ای
برای بررسی قبل از امتحانات گواهینامه Linux+ یا LPIC-1 عالی است . 

 با ما همراه باشید.

Here are all the CompTIA Linux+/LPIC-1 Linux commands you need in one condensed, portable resource. The CompTIA Linux+/LPIC-1 Portable Command Guide is filled with valuable, easy-to-access information and is portable enough to use wherever your work takes you.

The guide summarizes all Linux+/LPIC-1 certification-level Linux commands, keywords, command arguments, and associated prompts, and provides tips and examples of how to apply them to real-world scenarios. Configuration examples throughout the book provide you with a better understanding of how these commands are used in real-world environments.

This book reflects topics in today’s CompTIA LX0-103 & LX0-104 and LPI 101-400 & 102-400 exams. Use this quick reference resource to help you memorize commands and concepts as you work to pass any of these CompTIA or LPI certification exams.

The book is organized into these parts:

Exam LX0-103/LPI 101-400

Part I: System Architecture
Part II: Linux Installation and Package Management
Part III: GNU and Unix Commands
Part IV: Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard

Exam LX0-104/LPI 102-400

Part V: Shells, Scripting, and Data Management
Part VI: User Interfaces and Desktops
Part VII: Administrative Tasks
Part VIII: Essential System Services
Part IX: Networking Fundamentals
Part X: Securityuick, offline access to all CompTIA

  • Linux+/LPI LPIC-1 commands for research and solutions
  • Logical how-to topic groupings for a one-stop resource
  • Great for review before your Linux+ or LPIC-1 certification exams
  • Compact size makes it easy to carry with you, wherever you go
  • “Create Your Own Journal” appendix with blank, lined pages allows you to personalize the book for your needs
  • “What Do You Want to Do?” chart inside front cover helps you to quickly reference specific tasks