دانلود کتاب Developing Bots with QnA Maker Service

با استفاده از سرویس Azure Cognitive QnA Maker یاد بگیرید که روبات‌ها را با دانش کدگذاری صفر , یک سرویس شناختی GUI از مایکروسافت, توسعه دهید. این کتاب به شما نشان می‌دهد که چگونه QnA QnA را با سرویس Bot Azure و چارچوب Bot مایکروسافت, همراه با چگونگی یکپارچه کردن بات با کانال‌های اجتماعی مانند گپ وب, و Telegram, ادغام کنید.

 

شما یاد می‌گیرید که Maker چیست، چرا باید از این خدمات در تنظیمات شرکت استفاده کنید، چه زمانی باید از این خدمات استفاده کنید، و اینکه چگونه می‌توانید از این خدمات استفاده کنید.
توسعه bots با سرویس Maker QnA به شما کمک می‌کند از پایگاه دانش QnA Maker با خدمات Bot Azure استفاده کنید، که در آن شما یاد خواهید گرفت چگونه با یک برنامه وب با استفاده از پورتال Azure شروع به کار کنید. این بخش با استفاده از bot در برنامه وب Azure Azure به اوج خود می‌رسد و bot را زنده می‌کند.

 

در مرحله بعد، QnA Maker را با .NET Framework و Visual Studio 2017 همراه با روش هایی برای مدیریت استقرار سرویس QnA Maker یاد خواهید گرفت. در نهایت، نحوه افزودن محتوای رسانه ای از جمله فیلم ها و تصاویر را به پایگاه دانش QnA Maker یاد خواهید گرفت.
پس از خواندن این کتاب، می‌توانید با استفاده از آخرین .NET Framework، Visual Studio 2017 و ویرایشگر کد آنلاین مایکروسافت، ربات‌ها را توسعه دهید.

 

آنچه شما یاد خواهید گرفت:

 

+ با استفاده از پورتال Azure، اجزای پیش‌فرض QnA Maker را سفارشی کنید.

 

+ با Microsoft Bot Framework کار کنید.

 

+ توسعه و ادغام ربات های پرسش و پاسخ با سرویس ربات Azure

 

+ ربات های پرسش و پاسخ را با استفاده از دات نت فریم ورک و پورتال Azure مدیریت کنید.

 

 

 


Learn to develop bots with zero coding knowledge using the Azure Cognitive QnA Maker service, a GUI cognitive service from Microsoft. This book shows you how to integrate QnA Maker with the Azure Bot Service and Microsoft Bot Framework, along with how to integrate your bot with social channels such as Web Chat, and Telegram.

 

You will learn what QnA Maker is, why you should use this service in enterprise settings, when you should use this service, and how you should use the service. Developing Bots with QnA Maker Service takes you through the QnA Maker FAQ knowledge base with Azure Bot Service, where you will discover how to get started with a web app bot using the Azure portal. This section culminates in deploying your bot on Azure Web App, making your bot live.

 

Next, you will learn QnA Maker with the .NET Framework and Visual Studio 2017 along with ways to manage QnA Maker service post deployment. Finally, you will learn how to add media content including videos and images to the QnA Maker knowledge base.

 

After reading this book you will be able to develop bots using the latest .NET Framework, Visual Studio 2017, and the Microsoft online code editor.


What You Will Learn
Customize QnA Maker default components, using the Azure portal
Work with Microsoft Bot Framework
Develop and integrate FAQ bots with Azure Bot Service
Manage FAQ bots using the .NET Framework and the Azure portal