معرفی کتاب DevOps With Windows Server 2016

DevOps Windows Server 2016 book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب DevOps With Windows Server 2016 . این کتاب بر مفاهیم پیاده سازی DevOps با استفاده از ویندوز سرور 2016 تمرکز کرده است .

این کتاب برای توسعه دهندگان و مدیران سیستم است که دانش اولیه ویندوز سرور 2016 را دارند و اکنون مشتاق هستند تا DevOps را در محل کار خود با استفاده از ویندوز سرور 2016 پیاده سازی کنند . دانش Powershell، Azure و کانتینرها به شما کمک خواهد کرد .

آنچه خواهید آموخت :

درک اصول و شیوه‌های DevOps
دستیابی به یک پیاده‌سازی EndOps DevOps
مدیریت کنترل منبع را با استفاده از GITHUB و VSTS vNext اجرا کنید
تهیه و پیکربندی زیرساخت را خودکار کنید
ساخت و رهاسازی Pipeline
موفقیت DevOps را از طریق ابزار دقیق برنامه و نظارت اندازه گیری کنید

ارائه سریع برنامه‌ها یکی از چالش‌های مهمی است که در محیط‌های تجاری پرسرعت با آن مواجه است ، Windows Server 2016 DevOps راه‌حلی برای این چالش‌ها است زیرا به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با جایگزین کردن وظایف دستی مستعد خطا با استفاده از اتوماسیون ، سریع‌تر پاسخ دهند تا رقابت را کنترل کنند .

DevOps با ویندوز سرور 2016 :

این کتاب شرح و پیاده سازی عملی اصول و شیوه های DevOps با استفاده از ویژگی های ارائه شده توسط Windows Server 2016 و VSTS vNext است. مستقیماً به توضیح ابزارها و فناوری‌های مرتبط مورد نیاز برای پیاده‌سازی اصول و شیوه‌های DevOps می‌پردازد . تمام اصول و روش‌های DevOps را پیاده‌سازی می‌کند و مطالعه کنندگان را از تصور یک پروژه تا عملیات و بیشتر از آن آماده می‌کند . از جدیدترین مفاهیم و فناوری‌های مایکروسافت و منبع باز مانند Docker، Windows Container، Nano Server، DSC، Pester و VSTS vNext استفاده می‌کند .

در پایان این کتاب، شما به خوبی از اصول و شیوه های DevOps آگاه خواهید شد و تمامی این اصول را به صورت عملی برای یک نمونه برنامه با استفاده از آخرین فناوری ها در پلتفرم مایکروسافت پیاده سازی خواهید کرد . شما آماده شروع پیاده سازی DevOps در پروژه / تعامل خود خواهید بود .

 با ما همراه باشید.

This book is for .NET developers and system administrators who have a basic knowledge of Windows Server 2016 and are now eager to implement DevOps at work using Windows Server 2016. Knowledge of Powershell, Azure, and containers will help.

What You Will Learn:
– Take a deep dive into the fundamentals, principles, and practices of DevOps
– Achieve an end-to-end DevOps implementation
– Execute source control management using GITHUB and VSTS vNext
– Automate the provisioning and configuration of infrastructure
– Build and release pipeline
– Measure the success of DevOps through application instrumentation and monitoring

Delivering applications swiftly is one of the major challenges faced in fast-paced business environments. Windows Server 2016 DevOps is the solution to these challenges as it helps organizations to respond faster in order to handle the competitive pressures by replacing error-prone manual tasks using automation.

DevOps with Windows Server 2016

This book is a practical description and implementation of DevOps principles and practices using the features provided by Windows Server 2016 and VSTS vNext. It jumps straight into explaining the relevant tools and technologies needed to implement DevOps principles and practices. It implements all major DevOps practices and principles and takes readers through it from envisioning a project up to operations and further. It uses the latest and upcoming concepts and technologies from Microsoft and open source such as Docker, Windows Container, Nano Server, DSC, Pester, and VSTS vNext.

By the end of this book, you will be well aware of the DevOps principles and practices and will have implemented all these principles practically for a sample application using the latest technologies on the Microsoft platform. You will be ready to start implementing DevOps within your project/engagement.