معرفی کتاب Digital Forensics Basics

downlaod Digital Forensics book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Digital Forensics.  این کتاب بر مفاهیم نحوه شناسایی ردپای ها مجرمین تمرکز کرده است .

از این راهنمای عملی و مقدماتی برای درک و پیاده سازی پزشکی قانونی دیجیتال برای بررسی جرایم رایانه ای با استفاده از ویندوز، پرکاربردترین سیستم عامل استفاده کنید . این کتاب مهارت‌های لازم را برای شناسایی رد پای یک مهاجم و جمع‌آوری شواهد دیجیتالی لازم به روشی کاملاً قانونی در اختیار شما قرار می‌دهد . و برای کاربرانی که هیچ تجربه ای در زمینه پزشکی قانونی دیجیتال ندارند ، دستورالعمل ها و بهترین شیوه ها را هنگام انجام تحقیقات و همچنین به شما آموزش می دهد که چگونه از ابزارهای مختلف برای بررسی جرایم رایانه ای استفاده کنید .

مبانی پزشکی قانونی دیجیتال به عنوان مجموعه ای از آموزش ها نوشته شده است که در هر کار نحوه استفاده از یک ابزار یا تکنیک خاص پزشکی قانونی را نشان می دهد . اطلاعات عملی ارائه می شود و کاربران می توانند یک کار را بخوانند و سپس آن را مستقیماً بر روی دستگاه های خود پیاده سازی کنند . برخی از اطلاعات نظری برای تعریف اصطلاحات مورد استفاده در هر تکنیک و برای کاربران با مهارت‌های فناوری اطلاعات مختلف ارائه شده است .

آنچه خواهید آموخت :

الزامات آزمایشگاه پزشکی قانونی کامپیوتر، از جمله ایستگاه های کاری، ابزارها و موارد دیگر را جمع آوری کنید
صحنه جرم دیجیتال را مستند کنید، از جمله تهیه نمونه فرم زنجیره ای از بازداشت
بین سازمان مجری قانون و تحقیقات شرکتی تفاوت قائل شوید
با استفاده از منابع OSINT اطلاعات جمع آوری کنید
به دست آوردن و تجزیه و تحلیل شواهد دیجیتال
انجام تجزیه و تحلیل قضایی عمیق سیستم عامل های ویندوز که ویژگی های خاص ویندوز 10 را پوشش می دهد
استفاده از تکنیک های ضد پزشکی قانونی، از جمله تکنیک های استگانوگرافی، تکنیک های تخریب داده ها، رمزگذاری و تکنیک های ناشناس

این کتاب مناسب چه افرادی می باشد :

پلیس و سایر پرسنل مجری قانون، قضات (بدون پیشینه فنی)، مدیریت شرکتی و غیرانتفاعی، متخصصان فناوری اطلاعات و متخصصان امنیت رایانه، اعضای تیم واکنش به حوادث، افسران ارتش و خدمات اطلاعات فناوری اطلاعات، مدیران سیستم، متخصصان امنیت تجارت الکترونیک و بانکداری و متخصصین بیمه

 با ما همراه باشید.

Use this hands-on, introductory guide to understand and implement digital forensics to investigate computer crime using Windows, the most widely used operating system. This book provides you with the necessary skills to identify an intruder’s footprints and to gather the necessary digital evidence in a forensically sound manner to prosecute in a court of law.

Directed toward users with no experience in the digital forensics field, this book provides guidelines and best practices when conducting investigations as well as teaching you how to use a variety of tools to investigate computer crime. You will be prepared to handle problems such as law violations, industrial espionage, and use of company resources for private use.

Digital Forensics Basics is written as a series of tutorials with each task demonstrating how to use a specific computer forensics tool or technique. Practical information is provided and users can read a task and then implement it directly on their devices. Some theoretical information is presented to define terms used in each technique and for users with varying IT skills.

What You’ll Learn Digital Forensics Basics
  • Assemble computer forensics lab requirements, including workstations, tools, and more
  • Document the digital crime scene, including preparing a sample chain of custody form
  • Differentiate between law enforcement agency and corporate investigations
  • Gather intelligence using OSINT sources
  • Acquire and analyze digital evidence
  • Conduct in-depth forensic analysis of Windows operating systems covering Windows 10–specific feature forensics
  • Utilize anti-forensic techniques, including steganography, data destruction techniques, encryption, and anonymity techniques

Who This Book Is For

Police and other law enforcement personnel, judges (with no technical background), corporate and nonprofit management, IT specialists and computer security professionals, incident response team members, IT military and intelligence services officers, system administrators, e-business security professionals, and banking and insurance professionals