معرفی کتاب Exam Ref AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

downlaod Microsoft Azure Fundamentals

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Microsoft Azure Fundamentals . این کتاب بر مفاهیم آزمون Azure  تمرکز کرده است.

معرفي کتاب :

کتاب جهت شرکت در آزمون Microsoft AZ-900 مي باشد . و به نشان دادن تسلط واقعي خود بر خدمات ابري و نحوه ارائه آنها با Microsoft Azure کمک کنيد. Exam Ref که براي حرفه اي ها در هر نقش غير فني يا فني طراحي شده است، بر تفکر انتقادي و هوش تصميم گيري مورد نياز براي موفقيت در سطح مايکروسافت Certified Fundamentals تمرکز دارد.

درباره گواهي مايکروسافت :

قبولي در اين آزمون الزامات شما را براي اعتبارنامه Microsoft Certified Azure Fundamentals برآورده مي‌کند و نشان مي‌دهد که مفاهيم ابر، خدمات اصلي Azure، قيمت‌گذاري و پشتيباني Azure، و اصول امنيت ابري، حريم خصوصي، انطباق و اعتماد را درک مي‌کنيد .
آزمون AZ-900 بر دانش مورد نياز براي ارزيابي ارزش سرويس ابري تمرکز دارد . IaaS، PaaS و SaaS را توضيح دهيد. مقايسه مدل هاي ابر عمومي ، خصوصي و ترکيبي ، درک اجزاي اصلي معماري Azure ، محصولات و ابزارهاي مديريتي ، بازار Azure ، استفاده از آن و راه حل هاي کليدي را شرح دهيد .

آنچه خواهيد آموخت :

درک مفاهيم ابري
درک خدمات اصلي Azure د
درک امنيت، حريم خصوصي، انطباق و اعتماد
درک قيمت و پشتيباني Azure
درک امنيت، خدمات هويتي و نظارت Azure
اشتراک قيمت و مديريت هزينه ها
حفاظت از داده ها

براي مشاهده تمامي کتاب هاي زبان اصلي بر روي لينک کليک کنيد .

 با ما همراه باشید.

Prepare for Microsoft Exam AZ-900–and help demonstrate your real-world mastery of cloud services and how they can be provided with Microsoft Azure. Designed for professionals in any non-technical or technical role, Exam Ref focuses on the critical thinking and decision-making acumen needed for success at the Microsoft Certified Fundamentals level.

Focus on the expertise measured by these objectives:
  • Understand cloud concepts
  • Understand core Azure services
  • Understand security, privacy, compliance, and trust
  • Understand Azure pricing and support
This Microsoft Exam Ref: 
  • Organizes its coverage by exam objectives
  • Features strategic, what-if scenarios to challenge you
  • Assumes you want to show foundational knowledge of cloud services and their delivery with Microsoft Azure; no technical background or IT experience is required
About the Exam 

Exam AZ-900 focuses on knowledge needed to evaluate cloud service’s value; explain IaaS, PaaS, and SaaS; compare public, private, and hybrid cloud models; understand core Azure architectural components, products, and management tools; describe the Azure Marketplace, its usage, and key solutions; understand Azure security, identity services, and monitoring; manage privacy, compliance, and data protection; price subscriptions and manage costs; choose support options; use Service Level Agreements; and understand the Azure service lifecycle.

About Microsoft Certification 

Passing this exam fulfills your requirements for the Microsoft Certified Azure Fundamentals credential, demonstrating that you understand cloud concepts, core Azure Services, Azure pricing and support, and the fundamentals of cloud security, privacy, compliance, and trust