معرفی کتاب Exam Ref MS-101 Microsoft 365 Mobility And Security

downlaod Mobility And Security book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Mobility And Security . این کتاب بر مفاهیم آزمون Microsoft 365 تمرکز کرده است.

برای آزمون Microsoft MS-101 آماده شوید و به تسلط خود بر مهارت ها و دانش مورد نیاز برای مدیریت تحرک ، امنیت و وظایف مدیریتی مربوط به Microsoft 365 کمک کنید . Exam Ref که برای متخصصان باتجربه فناوری اطلاعات طراحی شده است و تمرکز بر هوش تصمیم گیری مورد نیاز برای موفقیت در سطح متخصص خبره مایکروسافت می باشد .

بر تخصص سنجیده شده با این اهداف تمرکز کنید :

اجرای خدمات دستگاه مدرن
مدیریت امنیت و تهدید مایکروسافت 365 را پیاده سازی کنید
نظارت و انطباق با Microsoft 365 را مدیریت کنید

این مرجع امتحان مایکروسافت :

پوشش خود را بر اساس اهداف امتحانی سازماندهی می کند
سناریوهای استراتژیک
شرکت در Microsoft 365 ارزیابی ، برنامه‌ریزی ، مهاجرت ، استقرار و مدیریت سرویس‌های Microsoft 365

درباره آزمون Ref MS-101 Microsoft 365 Mobility and Security :

آزمون MS-101 بر دانش مورد نیاز برای پیاده سازی مدیریت دستگاه موبایل (MDM) تمرکز دارد . مدیریت انطباق دستگاه ، برنامه ریزی برای دستگاه ها و برنامه ها ، برنامه ریزی برای استقرار ویندوز 10 ، اجرای Cloud App Security (CAS) ، مدیریت تهدید ، و Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) ، مدیریت گزارش های امنیتی و هشدارها ، پیکربندی پیشگیری از دست دادن داده (DLP) ، اجرای حفاظت اطلاعات Azure (AIP) ، مدیریت داده و eDiscovery را مدیریت کنید .

درباره گواهی مایکروسافت :

قبولی در این آزمون و آزمون MS-100 Microsoft 365 Identity and Services (و کسب یک گواهینامه مدیر حجم کاری Microsoft 365 یا گواهینامه MCSE: Productivity) الزامات شما را برای گواهینامه Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert برآورده می کند . این نشان دهنده توانایی شما در ارزیابی ، برنامه ریزی ، مهاجرت ، استقرار و مدیریت خدمات Microsoft 365 است .

 با ما همراه باشید.

Prepare for Microsoft Exam MS-101– and help demonstrate your real-world mastery of skills and knowledge needed to manage Microsoft 365 mobility, security, and related administration tasks. Designed for experienced IT professionals, Exam Ref focuses on the critical thinking and decision-making acumen needed for success at the Microsoft Certified Expert level.

Focus on the expertise measured by these objectives:
  • Implement modern device services
  • Implement Microsoft 365 security and threat management
  • Manage Microsoft 365 governance and compliance
This Microsoft Exam Ref:
  • Organizes its coverage by exam objectives
  • Features strategic, what-if scenarios to challenge you
  • Assumes you are a Microsoft 365 Enterprise Administrator who participates in evaluating, planning, migrating, deploying, and managing Microsoft 365 services
About the Exam Ref MS-101 Microsoft 365 Mobility and Security

Exam MS-101 focuses on knowledge needed to implement Mobile Device Management (MDM); manage device compliance; plan for devices and apps; plan Windows 10 deployment; implement Cloud App Security (CAS), threat management, and Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP); manage security reports and alerts; configure Data Loss Prevention (DLP); implement Azure Information Protection (AIP); and manage data governance, auditing, and eDiscovery.

About Microsoft Certification

Passing this exam and Exam MS-100 Microsoft 365 Identity and Services (and earning one Microsoft 365 workload administrator certification or the MCSE: Productivity certification) fulfills your requirements for the Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert certification credential. This demonstrates your ability to evaluate, plan, migrate, deploy, and manage Microsoft 365 services.