معرفی کتاب Exam Ref 70-740 Installation, Storage And Compute With Windows Server 2016

Exam Ref 70-740

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Installation, Storage And Compute . این کتاب بر مفاهیم نصب ، ذخیره سازی و محاسبات ، ویژگی ها و قابلیت های Windows Server 2016 تمرکز کرده است.

برای آزمون Microsoft 70-740 آماده شوید و کمک کنید تا تسلط خود را در دنیای واقعی بر نصب ، ذخیره سازی و محاسبات ویژگی ها و قابلیت های Windows Server 2016 نشان دهید . Exam Ref که برای متخصصان با تجربه فناوری اطلاعات و آماده ارتقای وضعیت خود هستند ، بر روی تفکر انتقادی و هوش تصمیم گیری مورد نیاز برای موفقیت در سطح MCSA تمرکز دارد .

بر تخصص سنجیده شده با این اهداف تمرکز کنید :

• سرورهای ویندوز را در محیط های میزبان و محاسباتی نصب کنید
• پیاده سازی راه حل های ذخیره سازی
• Hyper-V را پیاده سازی کنید
• کانتینرهای ویندوز را پیاده سازی کنید
• دسترسی بالا را پیاده سازی کنید
• نگهداری و نظارت بر محیط های سرور

این مرجع امتحان مایکروسافت :

• پوشش خود را بر اساس اهداف امتحانی سازماندهی می کند
• دارای سناریوهای استراتژیک
• فرض خود را بر مبنای تجربه کار با Windows Server در یک محیط سازمانی ، آشنایی با زیرساخت های اصلی شبکه ، توپولوژی ها ، معماری ها و پروتکل ها ، تجربه کار با کلاینت های ویندوز و مجازی سازی قرار دهید .

درباره امتحان :

آزمون 740-70 بر مهارت ها و دانش لازم برای پیاده سازی و پیکربندی ذخیره سازی و محاسبه ویژگی ها و عملکرد در ویندوز سرور 2016 تمرکز دارد .

درباره گواهی مایکروسافت :

با قبولی در این آزمون، اعتباری برای دریافت گواهینامه Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) کسب می کنید که تسلط شما را بر مهارت های اصلی Windows Server 2016 برای کاهش هزینه های فناوری اطلاعات و ارائه ارزش تجاری بیشتر نشان می دهد . آزمون 741-70 (شبکه سازی با ویندوز سرور 2016) و آزمون742-70(هویت با ویندوز سرور 2016) نیز برای گواهی MCSA: Windows Server 2016 مورد نیاز است .

 با ما همراه باشید.

Prepare for Microsoft Exam 70-740—and help demonstrate your real-world mastery of Windows Server 2016 installation, storage, and compute features and capabilities. Designed for experienced IT professionals ready to advance their status, Exam Ref focuses on the critical-thinking and decision-making acumen needed for success at the MCSA level.

Focus on the expertise measured by these objectives:

• Install Windows Servers in host and compute environments
• Implement storage solutions
• Implement Hyper-V
• Implement Windows containers
• Implement high availability
• Maintain and monitor server environments

This Microsoft Exam Ref:

• Organizes its coverage by exam objectives
• Features strategic, what-if scenarios to challenge you
• Assumes you have experience working with Windows Server in an enterprise environment; are familiar with core networking infrastructure, topologies, architectures, and protocols; and have experience with Windows clients and virtualization

About the Exam

Exam 70-740 focuses on the skills and knowledge necessary to implement and configure storage and compute features and functionality in Windows Server 2016.

About Microsoft Certification

Passing this exam earns you credit toward a Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) certification that demonstrates your mastery of core Windows Server 2016 skills for reducing IT costs and delivering more business value. Exam 70-741 (Networking with Windows Server 2016) and Exam 70-742 (Identity with Windows Server 2016) are also required for MCSA: Windows Server 2016 certification.