معرفی کتاب MOAC 70-698 Installing And Configuring Windows 10

MCSA Exam 70-698

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Installing And Configuring Windows 10 . این کتاب بر مفاهیم نصب و راه اندازی محلی، پیکربندی سرویس های اصلی Core و مدیریت عمومی و نگهداری ویندوز 10  تمرکز کرده است.

شرح دوره : 

دانش‌آموختگانی که برای Windows 10 یک Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) را دنبال می‌کنند باید با این آزمون 70-698: نصب و پیکربندی ویندوز 10 شروع کنند . این آزمون که اغلب به عنوان دوره Help Desk نامیده می شود موارد ضروری مورد نیاز برای حرفه ای در فناوری اطلاعات در یک محیط شرکتی را در اختیار دانش آموختگان قرار می دهد .

امتحان 70-698 اولین امتحانی است که برای کسب اعتبار MCSA ویندوز 10 و یک دوره اولیه در اکثر برنامه‌های آموزشی Help Desk Technician لازم است. این متن با آزمون 70-687 برای ویندوز 8.1 یا 70-680 برای ویندوز 7 قابل مقایسه است. این آزمون نصب محلی، پیکربندی خدمات محلی اصلی ، و مدیریت عمومی محلی و نگهداری ویندوز 10 را پوشش می دهد . برخی از سرویس‌های یکپارچه ابری در صورت لزوم پوشش داده می‌شوند، مانند مایکروسافت پاسپورت. کتاب‌های درسی دوره رسمی آکادمیک مایکروسافت (MOAC) برای دوره‌های کلاسی تحت رهبری مربی طراحی شده‌اند. MOAC Labs Online اختیاری، آزمایشگاه‌های عملی را از هر مکان، به صورت محلی یا از راه دور تسهیل می‌کند .

 با ما همراه باشید.

Description
Students pursuing a Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) for Windows 10 will need to start with this 70-698: Installing & Configuring Windows 10 exam. Often referred to as the Help Desk course, this exam provides students with the essentials needed for a career in Information Technology in a corporate environment.

Exam 70-698 is the first exam required to earn the Windows 10 MCSA credential, and a primary course in most Help Desk Technician curricula. This text is comparable to exam 70-687 for Windows 8.1 or 70-680 for Windows 7. This exam covers local installation, configuration of core local services, and the general local management and maintenance of Windows 10. Although the focus is primarily on local scenarios, enterprise scenarios are also included, where applicable. Some cloud-integrated services are covered where appropriate, such as with Microsoft Passport. Microsoft Official Academic Course (MOAC) textbooks are designed for instructor-led classroom courses; the optional MOAC Labs Online facilitate hands-on labs from any location, locally or remotely. Available as an ebook with optional MOAC Labs Online or Lab Manual.