دانلود کتاب Introducing InnoDB Cluster

این کتاب Introducing InnoDB Cluster  آنچه را که باید در مورد در دسترس بودن بالا و ابزارهای جدیدی که در MySQL 8.0.11 و نسخه‌های جدیدتر موجود است بدانید، ارائه می‌کند.ویژگی جدید InnoDB Cluster را در MySQL از Oracle تنظیم، مدیریت و پیکربندی کنید. اگر در حال توسعه نصب MySQL خود هستید و می‌خواهید در دسترس بودن سرورهای خود را به‌شدت کاوش کنید.

 

معرفی InnoDB Cluster به شما در مورد بلوک‌های سازنده خوشه InnoDB مانند MySQL Group Replication برای ذخیره‌سازی اضافی داده‌ها، MySQL Router برای مسیریابی اتصالات ورودی، و MySQL Shell برای راه‌اندازی و پیکربندی ساده، گزارش وضعیت و حتی عدم موفقیت خودکار می‌آموزد.

شما درک خواهید کرد که چطور همه آن‌ها با هم کار می‌کنند تا مطمئن شوید که حتی زمانی که کارگزار پایگاه‌داده اولیه شما پایین می‌رود، داده‌های شما در دسترس هستند.

ویژگی‌های توصیف‌شده در این کتاب در نسخه انجمن MySQL موجود هستند، که با نسخه ۸.۰.۱۱ GA شروع می‌شود و این کتاب را برای هر کاربر MySQL در نیاز به افزونگی در برابر شکست ایجاد می‌کند.
آموزش در این کتاب نشان می‌دهد که چگونه یک محیط تست را پیکربندی کرده و استقرار تولید را برنامه‌ریزی کنید.
نمونه‌ها به شکل یک پیاده‌روی با قابلیت دسترسی بالای MySQL موجود هستند.

 

آنچه شما یاد خواهید گرفت:

 

+ جدیدترین ویژگی‌های با قابلیت دسترسی بالا را در MySQL کشف کنید.

 

+ InnoDB Cluster را به عنوان راه حل HA تنظیم و استفاده کنید.

 

+ سرورهای موجود خود را به MySQL 8 منتقل کنید.

 

+ بهترین شیوه ها را برای استفاده از InnoDB Cluster به کار بگیرید.

 

+ سرورها را برای شکست خودکار بهینه پیکربندی کنید تا اطمینان حاصل کنید که برنامه ها در صورت خرابی سرور ادامه می یابند.

 

+ روتر MySQL را پیکربندی کنید تا اتصالات ورودی به خوشه را بارگذاری کند.

 

 

Set up, manage, and configure the new InnoDB Cluster feature in MySQL from Oracle. If you are growing your MySQL installation and want to explore making your servers highly available, this book provides what you need to know about high availability and the new tools that are available in MySQL 8.0.11 and later. 
 
 

Introducing InnoDB Cluster teaches you about the building blocks that make up InnoDB Cluster such as MySQL Group Replication for storing data redundantly, MySQL Router for the routing of inbound connections, and MySQL Shell for simplified setup and configuration, status reporting, and even automatic failover. You will understand how it all works together to ensure that your data are available even when your primary database server goes down. 

 
Features described in this book are available in the Community Edition of MySQL, beginning with the version 8.0.11 GA release, making this book relevant for any MySQL users in need of redundancy against failure. Tutorials in the book show how to configure a test environment and plan a production deployment. Examples are provided in the form of a walk-through of a typical MySQL high-availability setup.
 
 
What You’ll Learn
 
 • Discover the newest high-availability features in MySQL
 •  
 • Set up and use InnoDB Cluster as an HA solution
 •  
 • Migrate your existing servers to MySQL 8
 •  
 • Employ best practices for using InnoDB Cluster
 •  
 • Configure servers for optimal automatic failover to ensure that applications continue when a server fails
 •  
 • Configure MySQL Router to load-balance inbound connections to the cluster
 •