دانلود کتاب Kali Linux Cookbook

دوره Kali Linux Cookbook یک سبک عملی، کتاب آشپزی با فصول و دستور العمل های متعدد که تست نفوذ را توضیح می دهد. دستور العمل های سبک کتاب آشپزی به شما این امکان را می دهد که اگر متخصص هستید که از این کتاب به عنوان مرجع استفاده می کنید، مستقیماً به موضوع مورد علاقه خود بروید یا اگر مبتدی هستید، موضوعات را در طول یک فصل دنبال کنید تا دانش عمیق کسب کنید.
این کتاب ایده آل است. برای هر کسی که می خواهد با کالی لینوکس سرعت خود را افزایش دهد. همچنین می تواند یک کتاب ایده آل برای استفاده به عنوان مرجع برای آزمایش کننده های نفوذ چاشنی باشد.

 

از این کتاب چه چیزی خواهید آموخت:


+ Kali Linux را روی چندین پلتفرم نصب و راه اندازی کنید

+ کالی لینوکس را بر اساس نیازهای فردی خود سفارشی کنید

+ آسیب‌پذیری‌ها را با Nessus و OpenVAS پیدا کنید

+ از آسیب پذیری هایی که با Metasploit پیدا کرده اید سوء استفاده کنید

+ راه حل های متعددی را برای افزایش امتیازات در یک ماشین در معرض خطر بیاموزید

+ نحوه استفاده از لینوکس کالی در تمام مراحل تست نفوذ را بدانید

+ کرک رمزگذاری WEP/WPA/WPA2

+ شبیه سازی یک تست نفوذ واقعی با استفاده از Kali Linux

 

 

 

 

A practical, cookbook style with numerous chapters and recipes explaining the penetration testing. The cookbook-style recipes allow you to go directly to your topic of interest if you are an expert using this book as a reference, or to follow topics throughout a chapter to gain in-depth knowledge if you are a beginner.This book is ideal for anyone who wants to get up to speed with Kali Linux. It would also be an ideal book to use as a reference for seasoned penetration testers.

 

What you will learn from this book:
Install and setup Kali Linux on multiple platforms
Customize Kali Linux to your individual needs
Locate vulnerabilities with Nessus and OpenVAS
Exploit vulnerabilities you’ve found with Metasploit
Learn multiple solutions to escalate privileges on a compromised machine
Understand how to use Kali Linux in all phases of a penetration test
Crack WEP/WPA/WPA2 encryption
Simulate an actual penetration test using Kali Linux