معرفی کتاب Linux Administration: A Beginner’s Guide, Eighth Edition

downlaod Linux Administration

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Linux Administration . این کتاب بر مفاهیم Linux تمرکز کرده است.

معرفي دوره :

در اين کتاب با استفاده از منبع عملي ، توزيع هاي محبوب لينوکس را به طور مؤثر بر روي سرورهاي فردي راه اندازي و مديريت کنيد و زيرساخت هاي شبکه را کامل بسازيد .
به‌طور کامل به‌روزرساني شده تا آخرين ابزارها و تکنيک‌ها را پوشش دهد، Linux Administration: A Beginner’s Guide، نسخه هشتم داراي توضيحات واضح، دستورالعمل‌هاي گام به گام و نمونه‌هاي واقعي است. نحوه پيکربندي سخت افزار و نرم افزار، کار از طريق خط فرمان يا رابط کاربري گرافيکي، حفظ اينترنت و خدمات شبکه و ايمن سازي داده هاي خود را بيابيد. راه‌حل‌هاي تنظيم عملکرد، مجازي‌سازي، کانتينرها، مديريت نرم‌افزار، امنيت و راه‌حل‌هاي پشتيبان‌گيري به تفصيل پوشش داده شده‌اند .

مديريت لينوکس راهنماي نسخه هشتم : 

لينوکس، از جمله آخرين توزيع‌هاي فدورا، اوبونتو، CentOS، openSUSE، Debian و RHEL را نصب و پيکربندي کنيد.
راه اندازي و مديريت خدمات سيستم اصلي ، ديمون ها ، کاربران و گروه ها.
برنامه هاي نرم افزاري را از کد منبع يا بسته هاي باينري مديريت کنيد .
کرنل لينوکس را سفارشي کنيد .
درک و مديريت پشته شبکه لينوکس و پروتکل هاي شبکه، از جمله TCP/IP، ARP، IPv4 و IPv6.

لينوکس :

سرورها و خدمات DNS، FTP، وب، ايميل، چاپ، LDAP، VoIP و SSH را ايجاد و نگهداري کنيد .
منابع را با استفاده از GlusterFS، NFS و Samba به اشتراک بگذاريد .
سرورهاي مبتني بر لينوکس را در محيط‌هاي ابري محبوب مانند OpenStack، AWS، Azure، Linode و GCE چرخش و مديريت کنيد .
با استفاده از ابزارهاي KVM، Docker، Kubernetes و Open Container Initiative (OCI)، مجازي‌سازي و فناوري‌هاي کانتينر را کاوش کنيد .

فهرست مطالب :

 

بخش 1: معرفي و نصب :

فصل 1: مقدمه اي بر لينوکس، توزيع ها و FOSS
فصل 2: ??نصب لينوکس در سرور
فصل 3: استقرار سرورهاي لينوکس در فضاي ابري

 

بخش 2: مديريت يک ميزبان :

فصل 4: خط فرمان
فصل 5: مديريت نرم افزار
فصل 6: مديريت کاربران و گروه ها
فصل 7: بوت کردن و خاموش کردن
فصل 8: سيستم هاي فايل
فصل 9: خدمات سيستم اصلي
فصل 10: هسته لينوکس
فصل 11: سيستم هاي فايل API (مجازي).

 

بخش 3: شبکه و امنيت :

فصل 12: TCP/IP براي مديران سيستم
فصل 13: پيکربندي شبکه
فصل 14: فايروال لينوکس (Netfilter)
فصل 15: امنيت محلي
فصل 16: امنيت شبکه

 

بخش 4: خدمات اينترنتي :

فصل 17: DNS
فصل 18: FTP
فصل 19: وب سرور Appache
فصل 20: SMTP
فصل 21: POP و IMAP
فصل 22: صدا از طريق IP (IP)
فصل 23: پوسته امن

 

بخش 5: خدمات اينترانت :

فصل 24: سيستم فايل شبکه
فصل 25: سامبا
فصل 26: سيستم هاي فايل توزيع شده
فصل 27: پروتکل دسترسي به دايرکتوري سبک (LDAP)
فصل 28: چاپ
فصل 29: پروتکل پيکربندي ميزبان پويا (DHCP)
فصل 30: مجازي سازي
فصل 31: پشتيبان گيري

 با ما همراه باشید.

Effectively set up and manage popular Linux distributions on individual servers and build entire network infrastructures using this practical resource. Fully updated to cover the latest tools and techniques, Linux Administration: A Beginner’s Guide, Eighth Edition features clear explanations, step-by-step instructions, and real-world examples. Find out how to configure hardware and software, work from the command line or GUI, maintain Internet and network services, and secure your data. Performance tuning, virtualization, containers, software management, security, and backup solutions are covered in detail.

Linux Administration: A Beginner’s Guide, Eighth Edition

Install and configure Linux, including the latest distributions from Fedora, Ubuntu, CentOS, openSUSE, Debian, and RHEL.
Set up and administer core system services, daemons, users, and groups.
Manage software applications from source code or binary packages.
Customize, build, or patch the Linux kernel.
Understand and manage the Linux network stack and networking protocols, including TCP/IP, ARP, IPv4, and IPv6.
Minimize security threats and build reliable firewalls and routers with Netfilter (iptables and nftables) and Linux.
Create and maintain DNS, FTP, web, e-mail, print, LDAP, VoIP, and SSH servers and services.
Share resources using GlusterFS, NFS, and Samba.
Spin-up and manage Linux-based servers in popular cloud environments, such as OpenStack, AWS, Azure, Linode, and GCE.
Explore virtualization and container technologies using KVM, Docker, Kubernetes, and Open Container Initiative (OCI) tooling.
Download specially curated Virtual Machine image and containers that replicate various exercises, software, servers, commands, and concepts covered in the book.

Table of contents

PART 1: Introduction and Installation
Chapter 1: Introduction to Linux, Distributions and FOSS
Chapter 2: Installing Linux in a Server
Chapter 3: Deploying Linux Servers in the Cloud

PART 2: Single-Host Administration
Chapter 4: The Command Line
Chapter 5: Managing Software
Chapter 6: Managing Users and Groups
Chapter 7: Booting and Shutting Down
Chapter 8: File Systems
Chapter 9: Core System Services
Chapter 10: The Linux Kernal
Chapter 11: Knobs and Dials: API (Virtual) File Systems

PART 3: Networking and Security
Chapter 12: TCP/IP for System Administrators
Chapter 13: Network Configuration
Chapter 14: Linux Firewall (Netfilter)
Chapter 15: Local Security
Chapter 16: Network Security

PART 4: Internet Services
Chapter 17: DNS
Chapter 18: FTP
Chapter 19: Appache Web Server
Chapter 20: SMTP
Chapter 21: POP and IMAP
Chapter 22: Voice Over IP (IP)
Chapter 23: The Secure Shell

PART 5: Intranet Services
Chapter 24: Network File System
Chapter 25: Samba
Chapter 26: Distributed File Systems
Chapter 27: Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Chapter 28: Printing
Chapter 29: Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Chapter 30: Virtualization
Chapter 31: Backups

PART 6: Appendices
Appendix A: Creating a Linux Installer on Flash/USB Devices
Appendix B: Using the Demo Virtual Machine Images and Cloud Images