دانلود کتاب Linux for Developers

Linux for Developers

در دوره Linux for Developers از سازندگان به گونه‌ای فزاینده خواسته می‌شود که نرم‌افزارهایی برای سیستم‌عامل لینوکس ایجاد کنند. بسیاری از توسعه دهندگان به ایجاد نرم‌افزار برای مایکروسافت یا سیستم‌عامل‌های دیگر عادت‌کرده اند، اما don’t با محیط یا ابزار لینوکس تجربه دارند. در حالی که چندین کتاب توسعه نرم‌افزار لینوکس را پوشش می‌دهند، لینوکس برای توسعه دهندگان به طور خاص برای کمک به این توسعه دهندگان به لینوکس طراحی شده‌اند.

مربی اصلی IT، ویلیام (بو) Rothwell، ابتدا مقدمه‌ای روشن و به روز برای دنیای پیچیده نرم‌افزارهای متن باز، از جمله تنظیمات مجوز آن و tradeoffs مرتبط آن‌ها را ارایه می‌دهد. سپس، Rothwell مهارت‌های لازم برای خط فرمان لینوکس و محیط‌های GUI را معرفی می‌کند و بر ابزارها تاکید می‌کند که توسعه دهندگان باید کد را در لینوکس ایجاد کنند، از جمله editors متنی.

براساس این دانش، او زبان‌های اصلی مورد استفاده توسط توسعه دهندگان لینوکس، از ابزارهای scripting مانند بش، پیتون و پرل به زبان‌های برنامه‌نویسی حسابی مثل جاوا، C + + و C را معرفی می‌کند. در نهایت، Rothwell یک بخش کامل را در سیستم کنترل نسخه Git قدرتمند ارائه می‌دهد، به مهارت‌هایی که توسعه دهندگان می‌توانند از هر دو در لینوکس استفاده کنند و در بسیاری از محیط‌های دیگر استفاده کنند.

این پوشش مدولار می‌توان به شما این امکان را می‌دهد که به سرعت به اطلاعات لازم برای مقابله با چالش‌های کنونی دسترسی داشته باشید. پیوست‌ها یک – برای هر زبان ارایه می‌کنند، و برای دستورها لینوکس اغلب به بیشتر نیاز دارند.

 

 

 


Developers are increasingly being asked to create software for Linux platforms. Many developers are accustomed to creating software for Microsoft or other platforms, but don’t have experience with Linux environments or tools. While several books cover Linux software development, Linux for Developers is specifically designed to help these developers move to Linux.

 

Leading IT trainer/author William (Bo) Rothwell first provides a clear and up-to-date introduction to the complex world of open source software, including its licensing arrangements and their associated tradeoffs. Next, Rothwell introduces essential skills for both Linux command line and GUI environments, emphasizing tools that developers need to create code in Linux, including text editors.

 

Building on this knowledge, he introduces the primary languages used by Linux developers, from scripting tools such as Bash, Python and Perl to traditional full-fledged programming languages such as Java, C++, and C. Finally, Rothwell presents a full section on the powerful Git version control system, teaching skills that developers can use both in Linux and in many other environments.

 

This guide’s modular coverage enables you to quickly access the information you need to meet current challenges. Appendices present one-page cheatsheets for each language, and for the Linux commands developers need most often.