معرفی کتاب Linux Security Fundamentals

downlaod Linux Security book

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما هستیم با کتاب Linux Security . این کتاب بر مفاهیم مدیریت لینوکس تمرکز کرده است .

روش Sybex برای آموزش مفاهیم امنیتی Linux :

درک امنیت لینوکس برای متخصصان مدیریت ضروری است. Linux Security Fundamentals تمام اصول اولیه امنیت فناوری اطلاعات را پوشش می دهد تا به مدیران فعال و مشتاق کمک کند تا با موفقیت به چشم انداز تهدید مدرن پاسخ دهند . شما توانایی خود را برای مبارزه با تهدیدات امنیتی بزرگ علیه سیستم‌های کامپیوتری، شبکه‌ها و سرویس‌ها بهبود خواهید داد . نحوه جلوگیری و کاهش حملات علیه دستگاه‌های شخصی و نحوه رمزگذاری انتقال داده‌های ایمن از طریق شبکه‌ها، دستگاه‌های ذخیره‌سازی یا ابر را خواهید یافت و با ابزارهای مطالعه آنلاین تعاملی برتر Sybex، مهارت های خود را به سطح بعدی ببرید .

اصول امنیت لینوکس :

استفاده از منابع دیجیتال
آسیب پذیری ها و تهدیدات چیست؟
کنترل دسترسی به دارایی های
کنترل اتصالات شبکه
رمزگذاری داده ها
ارزیابی ریسک
پیکربندی سیستم پشتیبان گیری و نظارت
الگوهای طراحی جداسازی منابع
محیط یادگیری تعاملی

 با ما همراه باشید.

Description

Includes one year of FREE access after activation to the online test bank and study tools:

 • Custom practice exam
 • 100 electronic flashcards
 • Searchable key term glossary

The Sybex method for teaching Linux® security concepts

Understanding Linux Security is essential for administration professionals. Linux Security Fundamentals covers all the IT security basics to help active and aspiring admins respond successfully to the modern threat landscape. You’ll improve your ability to combat major security threats against computer systems, networks, and services. You’ll discover how to prevent and mitigate attacks against personal devices and how to encrypt secure data transfers through networks, storage devices, or the cloud. Linux Security Fundamentals teaches:

 • Using Digital Resources Responsibly
 • What Vulnerabilities and Threats Are
 • Controlling Access to Your Assets
 • Controlling Network Connections
 • Encrypting Data, Whether at Rest or Moving
 • Risk Assessment
 • Configuring System Backups and Monitoring
 • Resource Isolation Design Patterns

Interactive learning environment

Take your skills to the next level with Sybex’s superior interactive online study tools. To access our learning environment, simply visit www.wiley.com/go/sybextestprep, register your book to receive your unique PIN, and instantly gain one year of FREE access to:

 • Interactive test bank with a practice exam to help you identify areas where you need to expand your knowledge
 • 100 electronic flashcards to reinforce what you’ve learned
 • Comprehensive glossary in PDF format gives you instant access to key terms you use in your job