معرفی کتاب Mastering Defensive Security

Download Mastering Defensive Security

با سلام خدمت همراهان همیشگی فرکیان تک. با شما با کتاب Mastering Defensive Security این کتاب بر مفاهیم امنیت تمرکز کرده است.

توضیحات :

هر سازمانی داده‌ها و دارایی‌های دیجیتالی خاص خود را دارد که باید در برابر یک چشم‌انداز تهدید در حال رشد که دسترسی، یکپارچگی و محرمانه بودن داده‌های حیاتی را به خطر می‌اندازد، محافظت شوند. بنابراین، آموزش حرفه ای ها در جدیدترین مهارت ها و ابزارهای امنیتی دفاعی برای ایمن سازی آنها بسیار مهم است. تسلط بر امنیت دفاعی، دانش عمیقی در مورد آخرین تهدیدات امنیت سایبری به همراه بهترین ابزارها و تکنیک های مورد نیاز برای ایمن نگه داشتن زیرساخت های شما فراهم می کند.
این کتاب با ایجاد پایه‌ای قوی از مفاهیم و پیشرفت‌های امنیت سایبری برای کشف آخرین فناوری‌های امنیتی مانند Wireshark، Damn Vulnerable Web App (DVWA)، Burp Suite، OpenVAS و Nmap، تهدیدات سخت‌افزاری مانند Raspberry Pi مسلح‌شده و سخت‌سازی آغاز می‌شود . تکنیک هایی برای لینوکس ، ویندوز، برنامه های کاربردی وب و زیرساخت های ابری . با مطالعه فصل ها، با چندین تکنیک پیشرفته مانند تجزیه و تحلیل بدافزار، اتوماسیون امنیتی، پزشکی قانونی کامپیوتری و ارزیابی آسیب پذیری آشنا خواهید شد که به شما کمک می کند تا از pentesting برای امنیت استفاده کنید .

در این دوره با مطالب زیر آشنا می شوید :

بخش 1: تسلط بر مفاهیم امنیتی دفاعی

فصل 1: تجدید نظر در مفاهیم امنیتی دفاعی
فصل 2: ​​مدیریت تهدیدات، آسیب پذیری ها و خطرات
فصل 3: جامع سیاست ها، رویه ها، انطباق و ممیزی ها
فصل 4: Patching Layer 8
فصل 5: فناوری ها و ابزارهای امنیت سایبری

بخش 2: اعمال امنیت دفاعی

فصل 6: ایمن سازی زیرساخت های ویندوز
فصل 7: سخت کردن سرور یونیکس
فصل 8: تقویت مهارت های دفاعی شبکه شما
فصل 9: غواصی عمیق در امنیت فیزیکی
فصل 10: بکارگیری امنیت اینترنت اشیا
فصل 11: توسعه و استقرار ایمن در فضای ابری
فصل 12: تسلط بر امنیت برنامه های وب

بخش 3: فرو رفتن عمیق در امنیت دفاعی

فصل 13: ابزارهای ارزیابی آسیب پذیری
فصل 14: تجزیه و تحلیل بدافزار
فصل 15: استفاده از آزمون پنالتی برای امنیت دفاعی
فصل 16: تمرین پزشکی قانونی
فصل 17: دستیابی به اتوماسیون ابزارهای امنیتی
فصل 18: گردآوری منابع مفید توسط استاد

آنچه خواهید آموخت

آشنایی با مفاهیم مربوط به امنیت دفاعی
استراتژی ها و ابزارهایی را برای ایمن سازی آسیب پذیرترین عامل – کاربر کشف کنید
آموزش به صورت عملی با پیکربندی بهترین ابزارهای امنیتی
با نحوه اعمال تکنیک ها در محیط های ویندوز و لینوکس آشنا شوید
استفاده از تجزیه و تحلیل بدافزار برای تقویت استراتژی امنیتی
پیاده سازی ایمن اینترنت اشیا (IoT)
افزایش امنیت برنامه های کاربردی وب و استقرارCloud
بهترین استراتژی ها و ابزارهای امنیتی دفاعی را در اختیار داشته باشید
ایجاد یک استراتژی امنیتی دفاعی در سطح سازمانی
با تشخیص تهدیدات امنیت سایبری پیشرفته، از جمله XSS، ارسال SQL، برنامه‌های کاربردی تحت وب و موارد دیگر، به صورت عملی پیاده سازی کنید .

در پایان این کتاب ، شما با ایجاد ابزارهای امنیتی دفاعی خود با استفاده از دستگاه های اینترنت اشیا آشنا شده و مهارت های امنیتی دفاعی پیشرفته ای را توسعه داده اید.

با ما همراه باشید . 

An immersive learning experience enhanced with technical, hands-on labs to understand the concepts, methods, tools, platforms, and systems required to master the art of cybersecurity

Key Features
  • Get hold of the best defensive security strategies and tools
  • Develop a defensive security strategy at an enterprise level
  • Get hands-on with advanced cybersecurity threat detection, including XSS, SQL injections, brute forcing web applications, and more

Every organization has its own data and digital assets that need to be protected against an ever-growing threat landscape that compromises the availability, integrity, and confidentiality of crucial data. Therefore, it is important to train professionals in the latest defensive security skills and tools to secure them. Mastering Defensive Security provides you with in-depth knowledge of the latest cybersecurity threats along with the best tools and techniques needed to keep your infrastructure secure.

Section 1: Mastering Defensive Security Concepts
Chapter 1: A Refresher on Defensive Security Concepts
Chapter 2: Managing Threats, Vulnerabilities, and Risks
Chapter 3: Comprehending Policies, Procedures, Compliance, and Audits
Chapter 4: Patching Layer 8
Chapter 5: Cybersecurity Technologies and Tools
Section 2: Applying Defensive Security
Chapter 6: Securing Windows Infrastructures
Chapter 7: Hardening a Unix Server
Chapter 8: Enhancing Your Network Defensive Skills
Chapter 9: Deep Diving into Physical Security
Chapter 10: Applying IoT Security
Chapter 11: Secure Development and Deployment on the Cloud
Chapter 12: Mastering Web App Security
Section 3: Deep Dive into Defensive Security
Chapter 13: Vulnerability Assessment Tools
Chapter 14: Malware Analysis
Chapter 15: Leveraging Pentesting for Defensive Security
Chapter 16: Practicing Forensics
Chapter 17: Achieving Automation of Security Tools
Chapter 18: The Master’s Compilation of Useful Resources

The book begins by establishing a strong foundation of cybersecurity concepts and advances to explore the latest security technologies such as Wireshark, Damn Vulnerable Web App (DVWA), Burp Suite, OpenVAS, and Nmap, hardware threats such as a weaponized Raspberry Pi, and hardening techniques for Unix, Windows, web applications, and cloud infrastructures. As you make progress through the chapters, you’ll get to grips with several advanced techniques such as malware analysis, security automation, computer forensics, and vulnerability assessment, which will help you to leverage pentesting for security.

By the end of this book, you’ll have become familiar with creating your own defensive security tools using IoT devices and developed advanced defensive security skills.

What you will learn
  • Become well versed with concepts related to defensive security
  • Discover strategies and tools to secure the most vulnerable factor – the user
  • Get hands-on experience using and configuring the best security tools
  • Understand how to apply hardening techniques in Windows and Unix environments
  • Leverage malware analysis and forensics to enhance your security strategy
  • Secure Internet of Things (IoT) implementations
  • Enhance the security of web applications and cloud deployments